Προτάσεις για εξοικονόμηση πόρων στην Πολεμική Αεροπορία

j

H ΠΑ καλείται να αναζητήσει τη χρυσή τομή για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και των υλικού της, εξοικονομώντας παράλληλα οικονομικούς πόρους.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα καταρτιστεί με δεσμευτικά ανώτατα όρια δαπανών για κάθε υπουργείο τα οποία δεν επιτρέπεται να ξεπεραστούν. Ειδικότερα για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προβλέπονται το 2014 ανώτατα όρια δαπανών (έξοδα μισθοδοσίας+λειτουργικές δαπάνες+αποπληρωμή παλαιοτέρων εξοπλιστικών προγραμμάτων) μόλις €2,4 δισ., ποσό που αντιστοιχεί σε ιστορικό χαμηλό εικοσαετίας. Η ταχύτατη εφαρμογή της Νέας Δομής Δυνάμεων (ΝΔΔ) θα συμβάλλει σε κάποιο βαθμό στην εξοικονόμηση πόρων, ωστόσο τα Γενικά Επιτελεία καλούνται να αναζητήσουν τη χρυσή τομή προκειμένου να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι μεταβολές που επιφέρει η ΝΔΔ είναι αναμενόμενα μεγαλύτερες στον Ελληνικό Στρατό σε σχέση με το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία. Για την τελευταία προβλέπεται η κατάργηση της 353 Μοίρας Ναυτικής Συνερ­γασίας (ΜΝΑΣ) και η ένταξή της ως Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού στη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού, μία πραγματικά ιστορική εξέλιξη. Παράλληλα υλοποιείται η κατάργηση των Αεροπορικών Αποσπασμάτων (A/AΠ) Αγρινίου, Σαντορίνης, Ιωαννίνων και Τυμπακίου Κρήτης ενώ η 131 Σμηναρχία Μάχης/Ακτιο Πρέβεζας μεταπίπτει σε Α/ΑΠ. Οι υπόλοιπες αναδιατάξεις και αλλαγές διοικητικών δομών πραγματοποιούνται μέσα στους υπάρχοντες τρεις Μείζονες Σχηματισμούς, δηλαδή στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) και τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).

Ο Γ.Μ. συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο για την Εθνική Άμυνα, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη μορφή αυτών των αναδιατάξεων και τις απαραίτητες κινήσεις εξορθολογισμού, μερικές από τις οποίες έχουν ήδη δρομολογηθεί:

Η οικονομική κρίση αναμφίβολα δεν αφήνει ανέγγιχτες τις Ένοπλες Δυνάμεις. Αντιθέτως όλα δείχνουν ότι είναι από εκείνους που, αδίκως μάλιστα, πλήττονται περισσότερο. Με αυτό το δεδομένο το ζήτημα πλέον είναι πως αυτές θα προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες με το μικρότερο δυνατό κόστος στο αξιόμαχό τους (το να παραμείνει αυτό εντελώς ανεπηρέαστο είναι αδύνατο). Παρακάτω αναφέρω μερικές ιδέες για την περίπτωση της Πολεμικής Αεροπορίας.

 • Κατάργηση της 348 ΜΤΑ και άμεση απόσυρση όλων των RF-4E. Οι φωτομηχανές τους θα μπορούσαν, αν κρινόταν απαραίτητο, να τοποθετηθούν σε τροποποιημένες εξωτερικές δεξαμενές καυσίμου για επιχειρησιακή αξιοποίηση από τα F-4E ΑUP. Τα τελευταία, ή ακόμα καλύτερα τα Mirage 2000ΒGΜ/EGΜ, να αναλάβουν και την αξιοποίηση των ατρακτιδίων ASTAC (δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη τροποποίηση στα αεροσκάφη παρά μόνο η μεταφορά των αντίστοιχων τροποποιημένων φορέων ανάρτησης από τα RF-4E).

 • Κατάργηση της 337 Μοίρας και παράδοση όλων των αεροσκαφών της στις 340 και 343 Μοίρες της 115 ΠΜ.

 • Μεταφορά όλων των ατρακτιδίων LANTIRN (και των σχετικών μέσων/υποδομών υποστήριξής τους) στην 115 ΠΜ για αξιοποίηση από την ενισχυμένη 340 Mοίρα και πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους από τα ικανότερα (λόγω NVGs και αναβαθμισμένου HUD) F-16C/D Block-52+. Η 347 Mοίρα της 111ΠΜ θα έχει πλέον ως κύριο ρόλο την εναέρια μάχη.

 • Υποβάθμιση της 110 ΠΜ σε Σμηναρχία, χωρίς να επηρεαστούν οι εγκαταστάσεις της, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση μετάπτωσή της στο προηγούμενο επίπεδο αν παραστεί ανάγκη.

 • Απόσυρση του μεγαλύτερου αριθμού των A-7E και ενεργοποίηση των τεσσάρων αποθηκευμένων ΤΑ-7Η. Τα τελευταία, μαζί με τα ΤΑ-7C και 6-10 από τα A-7E, να συγκροτήσουν μια ενισχυμένη εκπαιδευτική Μοίρα πολλαπλών ρόλων που θα εδρεύει στην 120 ΠΕΑ. Κύρια αποστολή της η προκεχωρημένη/επιχειρησιακή εκπαίδευση. Δευτερεύουσες αποστολές ενάεριος ανεφοδιασμός και εκπαίδευση σε αυτόν (με αξιοποίηση των ατρακτιδίων D-704A), εξομοίωση στόχων για εκπαίδευση χερσαίων και ναυτικών μονάδων Α/Α, υποστήριξη επιχειρησιακής εκπαίδευσης άλλων μαχητικών της ΠΑ (μεταφορά και ρίψη φωτιστικών βομβών, αξιοποίηση ατρακτιδίων εξομοίωση περιβάλλοντος Η.Π. κλπ.), αρχική εκπαίδευση στην νυχτερινή ναυτιλία χαμηλού ύψους (με αξιοποίηση των LANA), εγγύς αεροπορική υποστήριξη σε περίοδο πολέμου κλπ. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη έχουν σχετικά μικρό κόστος ανά ώρα πτήσης και τα αποσυρθέντα Α-7Η/Ε μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών. Επίσης θα ελαφρύνουν το φόρτο πιο σύγχρονων μαχητικών τα οποία θα εξοικονομούν πολύτιμες ώρες πτήσεων για αποστολές «δευτερευούσης» σημασίας.

 • Απόσυρση των Τ-2C/E και κλείσιμο των δύο Μοιρών που τα αξιοποιούν. Οι νέοι χειριστές θα εκπαιδεύονται στην Μοίρα των Corsair που ανέφερα πιο πάνω αλλά και σε επιχειρησιακά εκπαιδευτικά αεροσκάφη άλλων χωρών (στο πλαίσιο της αύξησης των ανταλλαγών κατά τις οποίες ξένοι χειριστές εκπαιδεύονται στα ελληνικά Τ-6Α βασικού σταδίου).

 • Ανάληψη του ρόλου της εγγύς αεροπορικής υποστήριξης (και) από τα Τ-6Α ΝΤΑ.

 • Κατάργηση των 338 και 339 Μοιρών και μεταφορά όλων των F-4E AUP στην 336 Μοίρα της 116 ΠΜ. Η Μοίρα αυτή θα έχει κύριο ρόλο αέρος-εδάφους (με αξιοποίηση των AFDS, SPICE και Litening II) και δευτερεύοντα ρόλο εναέριας μάχης (ΑΙΜ-120Β AMRAAM). Αν σταθεί δυνατό να αποκτηθούν ΔΩΡΕΑΝ μεταχειρισμένα (αλλά σε καλή κατάσταση και πανομοιότυπα με τα υπάρχοντα) F-16 από την USAF, τα F-4E AUP θα μπορούσαν να αποσυρθούν. Έως τότε, και δεδομένου του υψηλότατου κόστους χρήσης των Phantom (λόγω παλαιότητας, δύο κινητήρων με υψηλή κατανάλωση, δύο μελών πληρώματος κλπ) θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αξιοποίησή της με οικονομικότερο τρόπο. Π.χ. να μην εκτελούν πλέον καθήκοντα raediness, για μείωση των συνολικών ωρών πτήσης.

 • Η 335 Μοίρα με τα F-16C/D Block-52M παραμένει ως έχει στην 116 ΠΜ.

 • Υποβάθμιση της 117 ΠΜ σε επίπεδο Σμηναρχίας (ό,τι ισχύει για την 110 ΠΜ). Παράλληλα οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός κέντρου αεροπορικής εκπαίδευσης όπου θα διεξάγονται τακτικά εθνικές και συμμαχικές αεροπορικές ασκήσεις υψηλού επιπέδου, σε αυτό θα βοηθήσουν και οι γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη περιοχή όλο το χρόνο), αναβαθμίζοντας έτσι τη γενικότερη εικόνα της ΠΑ στο εξωτερικό. Στην ουσία θα πρόκειται για επέκταση του ΚΕΑΤ και με διεθνείς προεκτάσεις.

 • Υποβάθμιση της 113 ΠΜ σε επίπεδο Αεροπορικού Αποσπάσματος (σε περίπτωση ανάγκης θα ισχύει ό,τι και για τις 110 και 117 ΠΜ). Η 383 ΜΕΕΑ να καταργηθεί και όλα τα CL-415 να δοθούν στην 355 ΜΤΜ που αξιοποιεί και τα παλαιότερα CL-215 από την Α.Β. Ελευσίνας. Τα σχέδια για διασπορά των πυροσβεστικών αεροσκαφών κατά τους θερινούς μήνες παραμένουν ως έχουν.

 • Κλείσιμο μιας εκ των 358 και 384 ΜΕΔ. Όποια από τις δύο απομείνει να παραλάβει και να αξιοποιήσει (σε καθήκοντα SAR, παρατήρησης, ελαφρών μεταφορών, συνδέσμου, αεροδιακομιδών κλπ) τα 2 AS-332L1 Super Puma και τα 3 ΒΚ-117 του Πυροσβεστικού Σωμάτος, τα οποία μέχρι πρόσφατα παρέμεναν ασυντήρητα και αναξιοποίητα. Το όποιο κώλυμα έχει παρουσιαστεί για την αξιοποίησή τους από την Πολεμική Αεροπορία είναι καθαρά τυπικό/γραφειοκρατικό και μπορεί να λυθεί άμεσα αν υπάρξει διάθεση.

 • Απόσυρση όλων των ελικοπτέρων ΑΒ-205 και Β-212Ν και παραχώρησή τους στην Αεροπορία Στρατού. Τα Α-109 θα συνεχίσουν να επιχειρούν από τη Μοίρα που θα απομείνει.

 • Άμεση διεκδίκηση όλων των οφειλομένων προς την ΠΑ ποσών, από άλλους Φορείς του Δημοσίου στους οποίους κατά καιρούς παρείχε πάσης φύσεως υπηρεσίες (αεροδιακομιδές, αεροπυρόσβεση, αεροφωτογραφίσεις, αερομεταφορές κλπ).

 • Κλείσιμο της 352 ΜΜΥΠ. Από τα αεροσκάφη της, το Gulfstream-V να ενταχθεί στην 354 ΜΤΜ για εκτέλεση αποστολών VIP, το EMB-135ER στην 380 Μ. ΑΣΕΠΕ για εκπαίδευση των χειριστών και για άλλα βοηθητικά καθήκοντα και το Legacy να πωληθεί. Εννοείται πως οι πτήσεις VIP πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο.

 • Συγχώνευση των ΣΙΡ, ΣΤΥΑ και ΣΥΔ σε μία Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

 • Όσες Σμηναρχίες Μάχης δεν φιλοξενούν επί μονίμου βάσεως αεροσκάφη αναχαίτισης, να μετατραπούν σε Αεροπορικά Αποσπάσματα/Κλιμάκια χωρίς να επηρεαστούν οι εγκαταστάσεις τους. Η Μοίρα των UAV «Πήγασος-2» να μετεγκατασταθεί στην 114ΠΜ.

 • Μετατροπή όλων των Μονάδων του ΣΑΕ (πλην των ΚΕΠ) και όλων των μετεωρολογικών σταθμών σε μη επανδρωμένους/τηλεχειριζόμενους.

 • Κατάργηση Μονάδων και Υπομονάδων που δεν έχουν απολύτως καμια χρησιμότητα (π.χ. Σμήνος ΑΤΑ).

 • Να ιδρυθούν Μοίρες Συντήρησης Αεροσκαφών σε κάθε ΠΜ κατά τα πρότυπα όλων των προηγμένων δυτικών αεροποριών. Στις Μοίρες αυτές θα ανήκουν τα αεροσκάφη και η ευθύνη της πάσης φύσεως υποστήριξής τους. Οι Μοίρες Συντήρησης Βάσης και τα τεχνικά κλιμάκια της κάθε πτητικής Μοίρας καταργούνται. Έτσι όλο το τεχνικό προσωπικό και η σχετική υποδομή συγκεντρώνονται σε μία Μονάδα ανά Πτέρυγα προσφέροντας πιο ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης. Παράλληλα οι Μοίρες Μεταφορών, Εφοδιασμού, τα υγειονομικά και μετεωρολογικά κλιμάκια και οι λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης της κάθε ΠΜ να ενοποιηθούν σε μια και μοναδική Μοίρα που θα είναι υπεύθυνη για όλα τα καθήκοντα διοικητικής μέριμνας της Μονάδος. Οι πτητικές Μοίρες παραπέμουν υπεύθυνες για το ιπτάμενο προσωπικό, για την εκμετάλλευση των αεροσκαφών και για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της εκπαίδευσης και των επιχειρησιακών αποστολών.

 • Το ιπτάμενο προσωπικό που προορίζεται για άλλες θέσεις πλην χειριστών μαχητικών (ΧΟΣ, ραδιοναυτίλοι, χειριστές μεταγωγικών και ελικοπτέρων κλπ) να μην περνά εκπαίδευση σε αεριωθούμενα.

 • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μετατραπεί πολιτική υπηρεσία και να υπάγεται πλέον στο ΥΠΕΘΑ. Αν κριθεί αναγκαίο θα μπορούσε να παραμείνει στους κόλπους της ένα ολιγομελές (και κατά προτίμηση διακλαδικό) κλιμάκιο για εκμετάλλευση υπηρεσιών της προς αποκλεστικό όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνέχεια με προτάσεις του Γ.Μ. για μελλοντικά εξοπλιστικά προγράμματα της ΠΑ και ο επίλογος (με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα) στο Hellenic Armed Forces/ΗΒS.

Τρεις επισημάνσεις:

1. Πράγματι, τα αεροσκάφη R/F-4E Phantom διακρίνονται από εξαιρετικά υψηλό κόστος χρήσης, ήτοι κόστος €16.350 ανά ώρα πτήσης, διπλάσιο του Α-7Ε Corsair που έχει υπολογιστεί σε €8.479 και υπερδιπλάσιο του F-16 Block 50 που ανέρχεται σε €6.019.

2. To EKAB έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από €65 εκατ. προς την ΠΑ. Σε περίπτωση που το υπουργείο Υγείας δεν εξοφλήσει άμεσα τις οφειλές του, το ΓΕΑ οφείλει να κινηθεί δικαστικά και να ζητήσει την εκποίηση των δύο ελικοπτέρων Α-109 για την είσπραξή τους.

3. Σε εξέλιξη βρίσκεται μελέτη σκοπιμότητας του υπουργείου Ανάπτυξης & Μεταφορών για τη δημιουργία πολιτικού αερολιμένα στην Ανδραβίδα, στις εγκαταστάσεις της 117ΠΜ, όταν σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων λειτουργεί ο διεθνής αερολιμένας Αράξου! Είναι ανεπίτρεπτο να προσγειώνονται πτήσεις τσάρτερ Τουρκικού νηολογίου σε μια Πτέρυγα Μάχης, στην οποία στεγάζεται το νευραλγικό Κέντρο Εκπαίδευσης Αεροπορικής Τακτικής/Σχολείο Όπλων Τακτικής. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οφείλει να κόψει με συνοπτικές διαδικασίες τις ορέξεις των τοπικών παραγόντων.

Σχετικό δημοσίευμα: Υπερ-Μοίρες των 30 αεροσκαφών για την Πολεμική Αεροπορία

55 Responses to Προτάσεις για εξοικονόμηση πόρων στην Πολεμική Αεροπορία

 1. Ο/Η Κ.Γ λέει:

  Πολυ καλες προτάσεις αλλα με την σειρα μου θα πρότεινα :
  -διατήρηση 5-5 rf-4 και ενσωμάτωση τους ως σμήνος τακτικής αναγνώρισης στις μοιρες των f-4
  -Περιπου ποσα εκπαιδευτικά a-7 θα μεινουν?
  -οσων αφορα τα t-6 συμφωνώ απόλυτα με αλλαγη και των χρωμάτων τους για ευνοήτους λογους…
  -Διαφωνω με την απόσυρση των f-4 τα θεωρω πολυ χρήσιμα στους ρολους τους μετα κ απ την αποσυρση των a-7
  -Συμφωνω με την μεταφορα των puma του ΠΣ στην ΠΑ και την αξιοποίηση τους σε ρολους sar προς ελάφρυνση του εργου τους προτείνω ρολο sar σε Ιονιο και κεντρικο Αιγαιο ν αναλάβουν και τα ελικοπτερα daulfin του ΛΣ
  -Μετατροπή των bk-177 σε medivac τα οποια μαζι με τα Αgusta θα ελαφρύνουν κι αλλο το εργο των puma
  -Δημιουργια ενος σμηνους vip με τα μεσα της ΠΑ και της ΑΣ και με ρολους αεροφωτογραφησης (για προφανείς λογους ) και εκπαιδευσης στα emb
  -ενοικίαση η παραχώρηση καποιων απ τα αποσυρόμενα c-27 των Αμερικανων μιας και η δικη μας παραγγελιά δεν ολοκληρώθηκε εναλλακτικά η μετατροπη καποιων απ τα ΑΤR της παλιας Ολυμπιακης σε μεταγωγικά με σκοπο την ελάφρυνση των c-130
  -Tελος δημιουργία αλλου φορεα υπο την πολιτικη προστασία που θα διαθέτει τα μεσα του ΠΣ (Canadair pzl κτλ…) της ΕΛ.ΑΣ και τα ελικόπτερα medivac ισως και καποια απ τα ΑΤR τα οποια θα μετατραπουν σε medivac….
  *Τα pzl οσο και τα υπόλοιπα ψεκαστικά μπορουν να δεχτουν πλωτηρες με δυνατότητα μεταφοράς ύδατος συμβάλλοντας ετσι κι αυτα στο εργο των cl με τον καλύτερο τροπο!

  • Ο/Η strategy λέει:

   Mας έβγαλες τα μάτια πάλι.. Λοιπόν, «η δημιουργία σμήνους VIP», «η μη απόσυρση των F-4E», «η διατήρηση RF-4E», «η ενοικίαση πρόσθετων C-27» κλπ που αναφέρεις ΔΕΝ είναι προτάσεις εξοικονόμησης, είναι έκθεση ιδεών πώς θα θέλαμε την ΠΑ.

   • Ο/Η Κ.Γ λέει:

    θεωρώ πως το κόστος μπορει να μειωθεί απλα και μεσω της ενοποίησης μοιρων και μεσων χωρις να πεσουν οι οροφές η με τη δημιουργία μοιρων Φρανκενστάιν!

    • Ο/Η strategy λέει:

     Oύτε ένα €.

     • Ο/Η Κ.Γ λέει:

      διαφωνείς πως αν η ΠΑ απαλλαγεί απ τις αρμοδιότητες αεροδιακομιδων και αεροπυροσβεσης και μοιραστεί τις περιοχές ευθύνης sar με την μοίρα του λιμενικου θα υπαρξει μειωση του κοστους της?Οτι θα μπορεσει ετσι να επιγκεντρωθει στα πολεμικα της καθήκοντα?Διαφωνεις πως καποια μεσα (c-130,puma) πρεπει να »ξεκουραστουν» και καποια απ τα καθηκοντα τους να τα αναλάβουν ποιο οικονομικά στη χρηση μεσα?
      Τελος σκοπος δεν πρεπει να ναι μονο η μειωση του κοστους αλλα και η απόδοση της ΠΑ στο εργο της…Πρεπει λοιπον να βρεθει η χρυσή τομή!

      • Ο/Η aris λέει:

       το λιμενικο δεν εχει χρηματα να καλυψει την συντηρηση των υπαρχοντων ελικοπτερων πως θα συνεργαστει με την πα . σωστα γραφει ο συγραφεας οτι τα ελικοπτερα πρεπει να δωθουν στην πα μαζι με ελικοπτερα της πυροσβεστικης . ωστε να αποσυρθουν τα παλια 205 . τα puma για αυτο αγοραστικαν για ερευνα και διασωση . για τα ηρακλης που αναφερεις το κοστος θα πεσει οταν τα c27 εστω τα 8 καταστουν ολα επιχειρησιακα και ετσι αναλαβουν σχεδον το συνολο του ογκου των μεταφορων μεταξυ των βασεων της πα , οπως μεταφορα κινητηρων . για να δημιουργηθει αλλος φορεας για να αναλαβει τα κανανταιρ θα πρεπει να δαπανηθουν πολλα λεφτα . αυτην την στιγμη πρεπει ολα τα μεσα , πλην ισως των αστυνομικων ελικοπτερων , να μεταφερθουν στην πα γιατι μονο η πα και γενικα η αεροποριες των οπλων εχουν την δυνατοτητα να συντηρησουν αυτα τα μηχανηματα . εχουν και τις γνωσεις και το προσωπικο και τα μεσα να το κανουν . δεν ειμαστε αμερικη να εχουμε ξεχωριστες αεροποριες για το λιμενικο για την συνοριοφυλακη για τις τελωνειακες μας υπηρεσιες κτλ κτλ . πρεπει να μειωσουμε τις δαπανες με αλλους τροπους .

     • Ο/Η ΤΑΣΟΣ λέει:

      ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ,ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ Ε/Π, ΠΛΗΝ ΤΩΝ AEGEAN HAWK ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ,ΣΤΗΝ ΑΣ ΛΟΓΩ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ,ΕΠΑΡΚΕΣΤΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΟΠΩΣ S.A.R-C.S.A.R,ΑΕΡΙΟΔΙΑΚΟΜΙΔΗ,ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ (ΒΛ.ΚΑΔΟΙ CHINOOK) ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣ.ΠΕΡΙΤΤΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ,ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΘΕΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

 2. Ο/Η NF λέει:

  Ο προϋπολογισμος του ΥΕΘΑ μειωνεται και αλλο απο 3,4 δισ. ευρω το 2013 σε 2,4 δισ. ευρω το 2014. Πλεον οι αμυντικες δαπανες καταρρεουν στο 1,3 % του ΑΕΠ. Οποιος νομιζε οτι τα παραπανω μετρα αντισταθμιζουν τις τρομακτικες περικοπες απλως κοροϊδευει τον εαυτο του.

  Ο Σταϊκουρας απλως μετεφρασε και διαβιβασε το ραβασακι που του εστειλε η Τρόικα.

  Ο «πατριωτης» Αντωνακης Σ(αχλ)αμαράς τι λεει για ολα ; Παλι ο Πανος φταιει; Παλι του φταινε οι ανικανοι Υπουργοι του; Δεν ξερει τιποτα; Δεν του ειπε τιποτα ο Φαήλος ή ο Χρυσανθος;

  Α, και για να μην ξεχνιομαστε

  ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ!

 3. Ο/Η Φωκίων λέει:

  Σίγουρα τα ASTAC μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα Mirage 2000 / -5 αλλά είναι εφικτή η χρήση τους από τα F-16. Έχουν πιστοποιηθεί στα F-16 της Ταϊβάν, που έχουν ηλεκτρονικά παρόμοια με τα Blk 50. Ελλείψει HTS, ίσως ήταν καλός συνδυασμός για SEAD σε διθέσια F-16, ειδικά αν ο ΧΟΣ έκανε επεξεργασία και μετάδοση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορούσε να εξετασθεί πιθανώς αν το Μαρόκο έχει πιστοποιήσει το ατρακτίδιο στα F-16 Blk 52M. Στα F-4 AUP περιλαμβάνονται και δύο πρώην RF-4 ή κάνω λάθος;

  Καλή σκέψη για τα Corsair, ωστόσο οι μετακομίσεις μοιρών θέλουν μελέτη. Η 337Μ θα μπορούσε να πάει κάλλιστα στην 116ΠΜ, πέρα από την 115. Τα F-4 AUP έχουν πάψει τα readiness, δεν έχουν; Τα τελευταία δεν μπορούν να αποσυρθούν όταν στο οπλοστάσιο υπάρχουν αεροσκάφη με χειρότερο εξοπλισμό.

  Στενότερη συνεργασία της 335Μ με τις άλλες μοίρες που έχουν εξοπλιστεί με σύγχρονα ατρακτίδια σκόπευσης.

  Σύμφωνοι για τα Canadair και τα ελικόπτερα. Τα B-212 θα μπορούσαν να δοθούν όχι στον ΕΣ αλλά το ΠΝ. Μεταβίβαση χρήσης των Daulphin στην ΠΑ. Κλείνει η τρύπα του SAR. Χρήση των C-406 από την υπό ίδρυση μοίρα αεροσκαφών του ΠΝ. Καλή η σκέψη για το έξτρα EMBRAER.

  Καμία εκποίηση αεροπορικής βάσης. Να πάρει λεφτά από τους φορείς του δημοσίου που επικουρεί δεν υπάρχει εκτός κι αν δοθεί από αυτούς γη που θα μισθωθεί σε τρίτους.

  Σύμφωνοι με τον περιορισμό των πολύ λιγότερο σημαντικών υπηρεσιών, αυτό όμως σημαίνει πιθανώς μικρότερο αριθμό προσωπικού από το σημερινό.

  Ίδρυση ή καλύτερη οργάνωση υφιστάμενης υπηρεσίας γύρω από τη διαχείριση φωτογραφικού ή πληροφοριακού υλικού.

  Υ.Γ.1: Την αναδιοργάνωση του κλάδου θα πρέπει να επηρεάσουν πρωτίστως η αναλογία 1:2 σε μαχητικά 3,5ης γενιάς και δευτερευόντως το F-35.

  Υ.Γ.2: Πρέπει να φύγουν όλες οι μισθοδοσίες από κάθε υπουργείο ξεχωριστά και να γίνονται από ένα. Έτσι, σε αυτήν την περίπτωση, θα σπάσει για πάντα η φούσκα των λαϊκιστών για τους εξοπλισμούς που δήθεν δεν αφήνουν λεφτά για άλλους τομείς.

  Υ.Γ.3: Link-16 σε F-4 AUP, F-16 και M2k.

  • Ο/Η strategy λέει:

   Με βάση στοιχεία Δεκεμβρίου 2012, στην ΠΑ υπηρετού(σα)ν 22.155 στελέχη (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Επαγγελματίες Οπλίτες), αριθμός που μειώνεται από τα κύματα παραιτήσεων σε συνδυασμό με το μειούμενο αριθμό εισακτέων στις ΑΣΕΙ.
   Δεν τίθεται ζήτημα εκποίησης καμίας αεροπορικής βάσης.
   Θα συμφωνούσα στη μεταβίβαση αεροπορικών μέσων άλλων φορέων του Δημοσίου προς την ΠΑ μόνο υπό δύο αυστηρούς όρους: α) να πρόκειται για υλικό ιδίου τύπου (π.χ Super Puma της Πυροσβεστικής) και β) να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων για την αξιοποίησή τους. Το τελευταίο δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί οπότε είμαι κάθετα αντίθετος. Όταν σοβαρευτεί το κράτος, ευχαρίστως το ξανασυζητάμε.
   Τέλος, για τη μισθοδοσία καλό θα ήταν να λαμβάνουν το πτητικό επίδομα (και αφορολόγητο) οι πραγματικοί δικαιούχοι.

   • Ο/Η Φωκίων λέει:

    Όσον αφορά την εκποίηση υποδομών, φοβάμαι ό, τι μπορεί να συμβεί στην Κρήτη για χάρη της «ανάπτυξης», ειδικά στην περίπτωση του Νέου Αερολιμένα Ηρακλείου.

 4. Ο/Η aris λέει:

  Συμφωνω σε ολα εκτος
  1)απο το να αποσυρθουν τα t2 και να γινει η εκπαιδευση στα a7 . το κοστος μεταφορας ολης της υποδομης στην καλαματα ειναι τοσο ωστε να συμφερει η αγορα καινουριων η μεταχειρισμενων α/φων προκ. εκπαιδευσης .
  2) τα a7 πρεπει να παραμεινουν επιχειρησιακα στους ρολους που ειπες αλλα στην μοναδα που βρισκονται εχουν ακομα πολλα να δωσουν οι κουρσαροι .
  3) στα aup νομιζω πως μια συγχωνευση σε μια μοιρα ειναι το καλυτερο και φυσικα ναι στο να μην αναλαμβανουν readiness αλλα αλλους ρολους . την αναχαιτιση δεν θα την ξεχασουν αλλα οχι readiness παρα μονο 2 ζευγαρια απο την ανδραβιδα αν τυχον χρειαστουν λογω της μεγαλης μεταφορα πυραυλων και του καλου ρανταρ που εχουν .
  4) η μια μοιρα με τα ελικοπτερα 205 και 212 να τα δωσει σε αεροπορια στρατου και ναυτικο αντιστοιχα και να παραλαβει απο λιμενικο τα daulphin , bk 117 της πυροσβεστικης και τα a109 . τα puma ας τα παραλαβει η αλλη μοναδα
  5) στην τελευταια παραγραφο λες για το ιπταμενο προσωπικο συμφωνω αλλα να ξερεις πως πολλοι ιπταμενοι που πετουν τωρα σε μεταγωγικα ηταν παλια σε μοιρες αναχαιτισης . οπως επισης οι ΧΟΣ ειναι ιπταμενοι . θα μπορουσες να πεις να ηταν λιγο πιο ελαστικοι στα κριτηρια εισαγωγεις για αυτες τις θεσεις χειριστων . δηλαδη αν καποιος εχει μυωπια μικρη να μπορει να γινει χειριστης ελικοπτερου . καπως ετσι το σκεφτομαι . Επισης να προτεινω μια κοινη σχολη για χειριστες ελικοπτερων και απο τα 3 οπλα – αεροπορια ναυτικο στρατος , με υπευθυνη μοναδα την αεροπορια στρατου . οπως επισης μια κοινη σχολη υπαξιωματικων τεχνικων αεροσκαφων . ειναι μεγαλο θεμα το να υπαρχουν κοινες σχολες για εκπαιδευση ανθρωπων σε θεσεις που εχουν αναγκη και τα 3 οπλα .
  6) αν βρεθουν τα μεταχειρισμενα μπλοκ 30 της εθνοφρουρας να τα παραλαβουμε στην θεση των δικων μας μπλοκ 30 που στο τελος της δεκαετιας θα πρεπει να αποσυρθουν . εχουν κοινα ηλεκτρονικα συστηματα με νεωτερης γενιας φ16 και μας αναβαθμιζουν καπως απο επιχειρησιακης αποψης .
  7) οσο για τα χρηματα που χρωστανε στη αεροπορια διαφοροι φορεις του δημοσιου καλο ειναι να γινει ο συμψηφισμος οφειλομενων μεταξυ των υπηρεσιων .

  • Ο/Η aris λέει:

   να σημειωσω οτι εξοικονομηση πορων πρεπει να γινει και απο τους 3 κλαδους (ιδιαιτερα απο τον στρατο ξηρας – τα κουκια ειναι μετρημενα σε αεροπορια και ναυτικο ) ωστε με τα χρηματα που θα εξοικονομηθουν να μπορει να υπαρχει καλυτερη συντηρηση και διαθεσιμοτητα και ισως μερικα προγραματα αναβαθμισεις σε οπλα που θα δωσουν το πλεονεκτημα σε μια ενδεχομενη κριση .

   • Ο/Η Κ.Γ λέει:

    αν μιλήσουμε για συνολική μείωση κόστους στις ΕΔ θα μπορούσαμε να πουμε πολλα…Απο ενιαία εφοδιαστική υποστήριξη και συντονισμό στα εξοπλιστικά ως την ενοποίηση των διαβιβάσεων και των μέσων τους…

    • Ο/Η aris λέει:

     ε ναι αυτο πρεπει να κανουμε , ξεχωριστα δεν γινεται τιποτα . τοσα χρονια βλεπαμε να γινεται το εξης : αλλα ελικοπτερα για τον στρατο για την αεροπορια για το ναυτικο . ξερεις ποσα χρηματα σε βαθος χρονου θα ειχαμε αν ειχαμε αγορασει και για τους 3κλαδους ενα τυπο ελικοπτερου . ? ποσο καλα θα ηταν αν μπορουσαμε να ομογενοποιησουμε το υλικο . ετσι κανεις οικονομια. το να πεις οτι καταργω μια πτερυγα μαχης και οτι αποσυρω 30 αεροπλανα , δεν κανεις πολλα πραγματα . απο εκει και περα συνολικα πρεπει να το δει το υπουργειο και οχι καθενα ξεχωριστα . το αεροπορικο αποσπασμα σαντορινης γιατι να κλεισει ? το τυμπακι γιατι να κλεισει και να μην κλεισει του ηρακλειου ? λεω εγω τωρα ? γιατι να μην κλεισουμε 200 στρατοπεδα στην ηπειρωτικη ελλαδα ωστε να μεινει στην θεση τους κατι αλλο . !!!

 5. Ο/Η jk λέει:

  καταρχας συνχαρητηρια για ιστοτοπο σας!!!!οσον αφορα την ΠΑ λογω της θλιβερης οικονομικης καταστασης πρεπει να γινουν αλλαγες και δυστυχως καταργησης μοναδων και αποσυρσεις μαχητικων για να μπορεσουν να εξικονομηθουν ποροι μπας και αυξηθη η διαθεσιμοτητα των μαχητικων 1ης γραμμης…δεν διαφωνω για 117πμ και το σεναριο που αναγραφετε παιζει πολυ..διαφωνω με την 110πμ…στην 111πν υπαρχουν σημερα περι τα 72φ16 2 εκδοσεων 32block30 και 38block50..τα αεροσκαφη ειδικα της 330μοιρας τα 30αρια ειναι περισσοτερα απο τα μισα εκτος καταφυγειων εκτεθημενα στις καιρικες συνθηκες και διπλα στη θαλλασα..απτην αλλη τα 50αρια την 341μοιρας σχεδον ολα εκτος σελτερ και σχεδον εχουν ασπριση….θεωρω θα ηταν καλυτερα ολα τα 30αρια να πηγαινανε στη λαρισα καταλαμβανοντας τις παλαιες εγκαταστασεις της 346μοιρας καθως και τα σελτερ της 337μοιρας που σωστα θα πρεπει να πανε σουδα…ετσι 32 φ16 θα εμεναν στην λαρισα και 38φ16 στο βολο…τωρα θα μου πειτε ολα τα συνεργεια ειναι συγκροτημενα στον βολο κινητηρων ηλεκτρονικων κτλ…ο βολος απτην λαρισα απεχει το πολυ 45λεπτα και οι βλαβες που υπαρχουν σημερα λογω της εκθεσης των αφων στις καιρικες συνθηκες κοστιζουν περισσοτερο…επισης ακομα και σημερα η ΜΣΒ της 110πμ δεχεται φ16bl30 της 111πμ λογω φορτου της αντοιστιχης στο βολο και στην 111πμ….ακομα προσωπικα τα α-7 στο ρολο της εκπαιδευσης δεν μπορουν να αντικαταστοισουν τα τ-2….καποτε ειχαμε τα εξαιρετικα στο ρολο φ-5αβ και τα αποσυραμε αποθηκευσαμε με συνοπτικες διαδικασιες…..

  • Ο/Η aris λέει:

   οτι και να κανουμε χρειαζομαστε ΚΑΙ αεροπλανα προκεχωρημενης εκπαιδευσης . αν βρουμε εστω και μεταχειρισμενα καλο θα ηταν να τα παρουμε . τα t2 τα χρησιμοποιουμε ΜΟΝΟ εμεις . λυσεις υπαρχουν . θελουμε? οσο για να κανουμε οικονομια δεν γινεται μονο απο την αεροπορια . πρεπει συντονισμενα να γινουν οι αναγκαιες ρυθμισεις , δεν το λεω περικοπες , σε ολους τους κλαδους ιδιαιτερα στον στρατο ξηρας .

 6. Ο/Η Κάποιος λέει:

  Αυτό με την Ανδραβίδα πάντως μου φαίνεται τελείως παράλογο. Ο Άραξος είναι ‘δίπλα’ και ήδη χρησιμοποιείται για πτήσεις τσάρτερ από εξωτερικό. Υπάρχει επίσης και η Καλαμάτα που χρησιμοποιείται για πολιτικές πτήσεις. Χρειάζονται 3 ‘πολιτικά’ αεροδρόμια στη δυτική πελοπόννησο; Ελπίζω να αναθεωρήσουν.

  • Ο/Η Φωκίων λέει:

   Εκτός από της Καλαμάτας, που έχει κίνηση ελέω Κωνσταντακόπουλου, το άλλο φυτοζωεί (Άραξος). Ωστόσο, η Περιφέρεια Πελ/σου θέλει να κατασκευάσει και στην Τρίπολη!

 7. Ο/Η john klapas λέει:

  Να κοπεί το πτητικό επίδομα σε όσους Ιπταμένους δεν πετάνε και εργάζονται ως υπάλληλοι γραφείου.

  • Ο/Η aris λέει:

   σωστο αλλα το να γλιτωσεις μερικες χιλιαδες ευρω δεν λυνεις το προβλημα

   • Ο/Η strategy λέει:

    Μερικές χιλιάδες ευρώ; Μόνο;

    • Ο/Η aris λέει:

     ποσα λεφτα ειναι ? το χρονο ποσα χρηματα δινουμε για το πτητικο επιδομα ? ωραια και το κοβεις απο αυτους που δεν πετανε . ποσα γλιτωνεις ? τοσα ωστε να κανουν την διαφορα? προτιμω να στειλω σπιτι 5000 χοντρομπαλαδες εποπ και αλλους τοσους χοντρομπαλαδες αξιωματικους και υπαξιωματικους που καθονται με κατι κοιλιες απο τα τσιπουρα . επισης προτιμω να βαλω τους εποπ της αεροποριας να κανουν κανονικα υπηρεσιες καθε μερα και οχι ( οπως ξερω) κανουν 2 εβδομαδες υπηρεσια και 2 εβδομαδες off .

   • Ο/Η Ένας αγγλόφωνος λέει:

    Ανεξαρτήτως του ποσού, είναι θέμα αρχής: πτητικό επίδομα πρέπει να παίρνουν όσοι πετάνε. Πρέπει επιτέλους οι λέξεις να αποκτήσουν κ’ πάλι την αρχική, αυθεντική τους έννοια.

    • Ο/Η aris λέει:

     για το πτητικο επιδομα και για να το κλεισω απο την δικια μου πλευρα . οντως υπαρχουν πιλοτοι και ιπταμενο προσωπικο και στους 3 κλαδους που πετανε ελαχιστα . ελα ομως που εχω παραδειγμα γνωστου μου που ειναι ιπταμενο προσωπικο (πληρωμα σε 205 του εσ) που παιρνει το πτητικο επιδομα αλλα πλεον δεν πεταει οπως παλιοτερα παρα μονο μερικες φορες τον χρονο που το ελικοπτερο του εκανε βαρια προσγειωση πριν μερικα χρονια . αυτος δηλαδη που την μια φορα που θα μπει και γινει η στραβη τι θα γινει ? κοιταχτε το πτητικο επιδομα πρεπει να το παιρνουν ολοι ,εστω και αν πετανε μια φορα τον χρονο .

     • Ο/Η Ένας αγγλόφωνος λέει:

      Δλδ συγγνώμη, ο γνωστός σου δεν ξαναπέταξε έκτοτε; Δεν μπορεί να χρεωθεί άλλο ελικόπτερο κ’ να πετά εναλλάξ με το αρχικό ας πούμε πλήρωμα; Δεν κατηγορώ τον γνωστό σου αλίμονο απλά αυτό μου φαίνεται ακόμη πιο παράλογο ότι πιλότος α/φος με ζημία δεν ξαναπετάει. Να θυμίσω εδώ ότι οι Ισραηλινοί είχαν τουλάχιστον 2 πληρώματα άνα α/φος.

      • Ο/Η aris λέει:

       δεν ειπα οτι δεν πεταξε ξανα … απλα λεω ειναι παραλογο να του κοπει το πτητικο επιδομα επειδη πλεον δεν πεταει 10 φορες τον μηνα αλλα 1 το μηνα επειδη εχει χρεωθει δουλεια στο γραφειο του λοχου σαν πιο παλιος υπαξιωματικος . ετσι παει και για τους ιπταμενους στην πα . σορυ αν δεν γινομαι κατανοητος

 8. Ο/Η λέει:

  καλησπερα σε όλους,
  πρωτη μου φορά γραφω στο Blog, και να μου συγχωρησετε την ομολογημένη ημιμάθειά μου.
  Η αντιμετωπιση των απεναντι με όρους αριθμών δεν ειναι δυνατή. Πχ, όσαο f16, να παρουμε παντα θα εχουν την οικονομική και πολιτική δυαντότητα να εχουν παραπάνω. Νομιζω η αντιμετωπισή τους θα πρεπει νανειναι με αντισυμβατικούς ορους «κοστους -ωφέλειας». Σαν παραδειγμα εχω στο μυαλό μου το να προμηθευτουμε πραυλικά συστηματα και με αυτα να «κλειδωσουμε» το αιγαιο.
  Ποτε στην ιστορία μας δεν ειμαστεν περισσοτεροι ή πλουσιότεροι. Μονο εξυπνότεροι.

  • Ο/Η aris λέει:

   δεν εχει καμια σχεση με το θεμα αλλα 1) συμφωνω πως ειμασταν παντα εξυπνοτερoι και με ιδεες καταφερναμε να εχουμε με λιγα μεσα αποτρεπτικη δυναμη . 2) τα πυραυλικα συστηματα ειναι για χωρες που δεν μπορουν να εχουν αεροπορια . ειναι καλα να υπαρχουν να συμπληρωνουν την αεροπορια αλλα μεχρις εκει . με πυραυλους εδαφους αερα κανενα κρατος δεν απεκτησε αεροπορικη υπεροχη . Αλλους τροπους πρεπει να βρουμε

  • Ο/Η Γιάννης λέει:

   Σε αντιαεροπορικά όπλα έδωσαν βάρος χώρες που δεν μπορούσαν να έχουν ικανή αεροπορία να αντιμετωπίσουν την εχθρική αεροπορία. π.χ Αιγύπτος και Σύρια εναντίον των ισραηλινών, οι Βιετναμέζοι εναντίον των αμερικάνων. Με τα αντιαεροπορικά έχει αποδεχθεί πως μπορείς να προκαλέσεις σημαντικές απώλειες στον εχθρό αλλά δεν μπορείς να νικήσεις τον πόλεμο. Για να νικήσεις πρέπει να έχεις ισχυρή αεροπορία. (π.χ αμερικάνοι, ισραηλινοί)

   Όταν αγόρασαν οι τούρκοι τα 160 F-16 εμείς δεν γινόταν να αγοράσουμε 160 ή περισσότερα α/φη του τύπου. Η λύση ήταν αγορά λιγότερων αλλά ικανότερων μαχητικών α/φων, δηλαδή 120 F/A-18A/B που ήταν η επιθυμία της Π.Α . Οι πολιτικοί σε συντριπτικό ποσοστό αποφασίζουν τις αγορές + λάθος. Αυτό στην πορεία έχει μεγάλες επιπτώσεις, οικονομικές και στρατιωτικές.

  • Ο/Η λέει:

   Γιάννη & Αρη ευχαριστώ,
   Επι της ουσίας συμφωνουμε. σαφως και μπορουμε και πρ’επει αν εχουμε αξιόμαχη αεροπορία, και οι εξυπνές λυσεις (πυραυλικά, ή καλυτερα αν και λιγοτερα αεροσκαφη, ή ακομα και ναυτικό με πολλές και ευελικτές μονάδες) ειναι αυτές που θα καλυψουν την χασμα των αριθμών.
   Και Αρη, αυτη ειναι και η προτασή μου για την μεισωη του κόστους σε μακροχρόνιο επίπεδο. ¨Οπως ειπα τοσο τεχνικές λεπτομερειές όπως αναφέρει το αρθρο δεν γνωριζω, αλλα εκτιμώ πως το κοστος κτησης και χρησης (κυριως πχ) πυραυλικών συστημάτων ειναι πολύ χαμηλότερο απο το κόστος διατήρησης αναλογου αριθμου αεροσκάφων, συν βεβειως και το ρισκο σε ανθρωπινες ζωές

   • Ο/Η aris λέει:

    ετσι ομως χανεις την αεροπορια σου που την χρειαζεσαι καλος η κακος . και να ξερεις πως μετα δεν μπορεις να την ξανακανεις ευκολα αν την χασεις. δηλαδη εστω οτι αυριο τη πα την αφοπλιζουμε.πουλαμε αεροσκαφοι εξοπλισμο ανταλλακτικα διωχνουμε προσωπικο και στην θεση τους παιρνουμε 10 συστοιχιες πατριοτ . ωραια ? μετα απο δεκα χρονια που θα εχεις τα χρηματα . θα τα ξανααγορασεις ? οχι δεν νομιζω μετα παει . σου ειπα οτι εισαι λιγο εκτος θεματος . το θεμα δεν ειναι να αφοπλιστουμε . το θεμα μας ειναι με ποιους τροπους μπορουμε να κανουμε οικονομια και να διατηρησουμε την αποτρεπτικη μας ισχυ. και αποτρεπτικη ισχυς υπαρχει και για αυτο τα μεμετια δεν κανουν κινηση . με πυραυλικα συστηματα δεν εχεις αποτρεπτικη ισχυ αφου δεν μπορεις να κανεις επιθετικες κινησεις . παρα μονο αμυνα . και μαλιστα οχι καλη αφου απο την αλλη πλευρα εχουν αρκετα οπλα , βλεπε χαρπυ , που μπορουν ευκολα να καταστρεψουν πυραυλικα συστηματα .

    • Ο/Η λέει:

     επ ουδενι δεν μιλαω για αντικατασταση, Συμπληρωματικα και μονο, να ελαφρυνουν το ρολο της αμυνας απο τα αεροπλάνα μας κατα το δυνατόν, και να αποδεσμευτουν ποροι που να χρησιμοποιηθουν αλλου.

     • Ο/Η aris λέει:

      η αεραμυνα της χωρας ειναι σε αρκετα καλο βαθμο καλη . απο εκει και περα δεν μπορεις να εχεις συνεχεια ανοιχτα τα ρανταρ για να εγκλωβιζεις αεροπλανα που περνανε απο πανω . για πολλους λογους . τα αα συστηματα ειναι καθαρα συμπληρωματικα . ψαχνω απο το πρωι να βρω ενα πινακα που δειχνει καθαρα πως ειναι η αεραμυνα μιας χωρας με αεροπορια και χωρις αα συστηματα . με αα συστηματα και χωρις αεροπορια και με τα 2 μαζι . εκει το εδειχνε καθαρα πως και τα 2 μαζι κανουν την δουλεια του επιτιθεμενου δυσκολη και δεν μπορεις ουτε το ενα αλλα ουτε το αλλο να αμελησεις .

 9. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Τα Α-7 είναι δύσκολο να κατέβουν στην Καλαμάτα. Προσωπικά είμαι υπέρ της απόσυρσης τους μέσα στο 2013, επίσης να αποσυρθούν τα RF-4E και ας υπάρχουν ελάχιστα ατρακτίδια DB-110 για τα F-16. Είμαι υπέρ της απόσυρσης των F-4 AUP, το α/φος είναι διθέσιο, δικινητήριο με υψηλή κατανάλωση καυσίμων. Πέρα την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών του πάσχει σε όλα τα άλλα υποσυστήματα του. Ουσιαστικά δεν συμφέρει. Τα AFDS και τα Litening τους να πιστοποιηθούν σε α/φη F-16. Να πέσει η οροφή των μαχητικών και η Π.Α να έχει μόνο μαχητικά 3ης γενιάς. (είναι 201 τον αριθμό)

  Η 117 Π.Μ να μεταπέσει σε Σμηναρχία και να γίνει προσπάθεια να ιδρυθεί ένα ευρωπαικό/Νατοικό κέντρο εκπαίδευσης που να χρησιμοποιεί την βάση.
  Τα Τ-2 να εξεταστεί να αποσυρθούν και οι Ίκαροι να στέλνονται σε χώρα του εξωτερικού η οποία με την σειρά της θα στέλνει τους δικούς της Ικάρους για εκπαίδευση στα Τ-6 μας. Eν ανάγκη ας γίνει μία αγορά μερικών ακόμη α/φων.
  Να γίνει προσπάθεια να αντικατασταθούν τα CL-215 με CL-415 με κονδύλια από τα ΕΣΠΑ. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό να αντικατασταθούν τα α/φη έστω από μικρότερα α/φη τύπου AT-802 Fire Boss ή από μεταχειρισμένα ελικόπτερα μεσαίου μεγέθους. Tα CL-415 από την 113 Π.Μ πρέπει να κατέβουν στην 112 Π.Μ και η 113 με μεταπέσει σε αέρ. απόσπασμα.
  Οι σμηναρχίες που δεν φιλοξενούν α/φη (π.χ Αγρίνιο) να μεταπέσουν σε αεροπορικά αποσπάσματα. Κάποια άλλα αποσπάσματα να κλείσουν.
  Να μετασταθμεύουν μαχητικά α/φη σε νησιά όσο πιο κοντά στην τουρκία ώστε να κερδίζουμε χρόνο και χρήμα σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των τουρκικών παραβιάσεων. Αν δεν κάνω λάθος έγινε προσπάθεια της Π.Α να σταθμεύουν μαχητικά α/φη στην Κάρπαθο αλλά υπήρχε πρόβλημα με την δημιουγρία υποδομών στο εκεί α/δ. Γνώμη μου είναι να μετασταθμεύουν M-2000 και F-16 σε Ρόδο, Λέσβο, Σάμο, Χίο κ.α νησιά. Στα α/δ τους δεν χρειάζεται να γίνουν σηματικές υποδομές π.χ κατασκευή σέλτερ αλλά να δημιουργηθούν απλές και οικονομικές υποδομές.
  Να αποσυρθούν τα AB-205 SAR και Bell-212 και να αντικατασταθούν από τα 5 ε/π του Π.Σ, όπως και τα 6 ε/π του Λ.Σ να επιχειρούν με πληρώματα της Π.Α με όρους που θα τους αποφασίσει η Π.Α και όχι όπως θέλει το Λ.Σ επειδή έτσι το βολεύει.
  Αν και πολιτικά ακούγεται πολύ δύσκολο να γίνει προσπάθεια να πουληθούν τα συστήματα S-300 και TOR M-1 και να αντικατασταθούν από πρόσθετα συστήματα Patriot και Crotale NG. Αυτό για να μειωθεί η πολυτυπία α/α συστημάτων και να υπάρξει οικονομία.

  • Ο/Η strategy λέει:

   Πάντα χρήσιμες οι επισημάνσεις σου. Να σημειώσω ότι με την εφαρμογή της ΝΔΔ θα απομείνουν οι εξής Σμηναρχίες Μάχης: 126ΣΜ/Ηράκλειο, 130ΣΜ/Λήμνος, 133ΣΜ/Καστέλι, 135ΣΜ/Σκύρος, με την πρώτη να φιλοξενεί τα Α/Α συστήματα S-300 της 11ης ΜΚΒ. Η 131 ΣΜ/Ακτιο Πρέβεζας μεταπίπτει σε Αεροπορικό Απόσπασμα ενώ καταργούνται τα Α/ΑΠ Αγρινίου, Σαντορίνης, Ιωαννίνων και Τυμπακίου Κρήτης. Το Α/ΑΠ Ρόδου παραμένει λογικά ως έχει.

  • Ο/Η Κ.Γ λέει:

   τα f-4 αν θυμάστε καλα εχουν υποστει το p.i-2000 πρόγραμμα αντιστοιχο με τα Τουκικα…Φυσικα εμεις ως »εξυπνότεροι» τα θεωρουμε αχρηστα ενω στη Τουρκια λαμβανουν μερος επιθετικές αποστολες!
   Σε 2η φαση δε φαίνεται καλη ιδεα η μετασταθμευση μαχητικών σε αποσταση βολης απ το Τουρκικο πυροβολικό!
   Τελος οσο τα πυροσβεστικα μεσα ανήκουν στην ΠΑ δε μπορουν να χρηματοδοτηθουν απ τα ΕΣΠΑ…περα απ το οτι η ΠΑ εχει ποιο επείγουσες αναγκες απ τα cl….
   Το αστειο θεαμα με τους 3 τυπους ελικοπτερων sar σε μια μοιρα δε θελω καν να το φανταστω!

   • Ο/Η aris λέει:

    στην συγκεκριμενη μοιρα ουτος σε αλλος εχουν αυτην την στιγμη 3 τυπους ελικοπτερων 205 212 και α109 . τωρα θα παρουν του λιμενικου που σκουριαζουν (προτιμω 6 dauphin απο οτι 12 ΑΒ205) 3 bk117 και τα 2 Α109 . λιγοτερο κοστος ουτως σε αλλος μεγαλυτερες δυνατοτητες sar. και τα σουπερπουμε του ΠΣ που καθοντα θα πανε στην αλλη μοιρα ελικοπτερων που τα εχει ηδη .

   • Ο/Η aris λέει:

    τα φαντομ συμφωνω πως ακομα εχουν να δωσουν ιδιαιτερα με το καλο ρανταρ τους και την δυνατοτητα να φερουν 8 πυραυλους . με το μεγαλο τους ρανταρ (μεγαλυτερη εμβελεια απο των φ16 και μιραζ) μπρουν να κανουν κατι σαν hi-low των αμερικανων με φ15 και φ16 .υπερβολικο αλλα καπως ετσι λειτουργουν . προσωπικη αποψη βεβαια

 10. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Tα F-4 AUP δεν είναι άχρσητα, άλλο άχρηστο και άλλο οικονομικά ασύμφορο. Οι τούρκοι που τα χρησιμοποιούν σε επιθετικές αποστολές εννοείς που βομβαρδίζουν λαγούμια των κούρδων στα βουνά ??
  Η μεταστάθμευση των μαχητικών σε ακριτικά νησιά μόνο σε περίοδο ειρήνης ώστε να αντιμετωπίζονται πιο γρήγορα οι τουρκικές παραβιάσεις. Πάντως και άλλα αεροδρόμια είναι εντός της εμβέλειας του τουρκικού πυροβολικού. Θυμάμαι συνέντευξη χειριστή F-16 στην Λήμνο που είπε ότι αν γίνει κάτι πρέπει να προλάβουμε να απογειωθούμε σε 2 λεπτά γιατί μετά το αεροδρόμιο θα γίνει ίσιο οικόπεδο. Απέναντι από την Λήμνο οι τούρκοι έχουν πυροβολαρχία WS-1 ειδικά για την προσβολή του αεροδρομίου μας.
  Τα πυροσβεστικά ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα και πετάνε και συντηρούνται από στελέχη της Π.Α. Γίνεται ήδη προσπάθεια να αντικατασταθούν από -415 με κονδύλια από τα ΕΣΠΑ. Τα AB-205 SAR δεν γίνεται να πετάνε για χρόνια και δεν θα βρεθούν λεφτά για να αγοραστούν τα 15 νέα Super Puma. Προτιμότερο η 358 να αποκτήσει 2 νέους τύπους ε/π παρά μία μέρα να χάσουμε ένα AB-205 μαζί με το πλήρωμα του, λόγω πτητικής ανεπάρκειας του ε/π. Μετά την άλλη μέρα θα τα αποσύρουμε αναγκαστικά και θα ψαχνόμαστε να δούμε τι θα αντικαταστήσει. Tα Super Puma πετάνε με την 384 Μοίρα. Tα 3 BK-117 και 6 AS-365 έχουν πετάξει ελάχιστα όλα αυτά τα χρόνια και τα 15 νέα Super Puma (που δεν θα μπορέσουμε να τα αγοράσουμε) στοιχίζουν 200+ εκατ. ευρώ. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του τι συμφέρει να γίνει.

  • Ο/Η Κ.Γ λέει:

   Αν ειναι να αρχισουμε να κοβουμε αξιομαχα αεροσκαφη χαρην της οικονομιας τοτε καλυτερα ν αφησουμε το σπορ της αεροποριας!Τα Τουρκικα f-4 πετανε και σε σχηματισμους εναντιων των ελληνικων νησιων ουκ ολίγες φορες….
   Τα αεροδρόμια πρεπει να βρίσκονται μακρια απ τον εχθρο….Ειναι εντυπωσιακό πως κάποιοι ανησυχούν μη μας εξουδετερωσουν οπως οι Ισραηλινοι τους Αιγυπτιους και παρολαυτα προτείνεται η ματασταθμευση στη Χιο πχ….
   Οσων αφορα τα ελικοπτερα συμφωνω και τα ΑS ν αναλαμβάνουν αποστολες sar…Οσων αφορα τα puma τωρα νομιζω πως με την ενταξη των nh-90 σε Ισπανια Ολλανδια κτλ θα αποσυρθούν καποια…Ισως να ναι μια καλη ευκαιρία να χτυπησουμε μερικα σε χαμηλες τιμες!
   Οπως και να χει δε γινεται να κανουμε την ΠΑ mini η να δημιουργουμε μοιρες με οτι να ναι χαρην της οικονομιας…
   Αν πρεπει να γινει καποια εξοικονομήσει ας γινει απο αλλου!

   • Ο/Η Γιάννης λέει:

    Για οικονομικούς λόγους θα πέσουν οι οροφές σε όλα τα κύρια οπλικά συστήματα. Η Ελλάδα δεν γίνεται να συνεχίσει να συντηρεί δύναμη 300 μαχητικών α/φων, 14 φρεγατών, 1250 αρμάτων μάχης κ.ο.κ.

    Με τον εκσυγχρονισμό του Φάντομ μπήκε ένα καλό ραντάρ αλλά το α/φος πάσχει σε όλα τα άλλα υποσυστήματα του. κινητήρες, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Επίσης δεν έχει σύστημα αυτοπροστασίας αν αυτό λέει κάτι……
    Ποιες χαμηλές τιμές για τα ολλανδικά κ.α Πούμα ?? Ξέρεις σε τι τιμή θα τα πουλήσουν και αν τότε θα έχουμε λεφτά ?? Θα τα αγοράσουμε πριν ή μετά από θανατηφόρα απώλεια AB-205 SAR ??
    Τα μαχητικά θα σταθμεύουν στα ακριτικα νησιά μονο σε περιοδο ειρηνης. Καλυτερα στην Καρπαθο και Ροδο παρα να σηκωνονται απο την Σούδα. Θα κερδιζουμε χρονο και χρημα !!
    Και άλλοι εχουν αξιομαχα και καινουργια μαχητικα αλλα τα αποσυρουν/απεσυραν για λογους οικονομιας. (π.χ η Ισπανια 18 EF-2000, Αγγλία Sea Harrier, Tornado ΙDS) Η Αμερικη απέσυρε τα F-117 επειδή δεν την συνέφερε να συντηρεί τύπο μαχητικού σε λίγες μονάδες. Άνετα θα μπορούσε να τα έχει μέχρι σήμερα και για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Να είναι άραγε τόσο χαζοί που απέσυραν το μοναδικό στελθ επιθετικό α/φος στον κόσμο ?? Το να έχουμε 300 α/φη και να φτάσουμε σε σημείο να πετάνε μιά 100στή θα είναι καλά ?? Εγώ προτιμώ να έχουμε 200 ή έστω 150 αλλά να πετάνε όλα. Μην το κάνουμε σαν την Αργεντινή που από τα 34 Α-4 της πετάνε τα 8 και από τα 11 Σουπέρ Ετεντάρ της πετάνε τα 2……..

    • Ο/Η Κ.Γ λέει:

     τα οποια προβληματα μπορουν να αντιμετωπιστουν…Ανταλλακτικα για τα f-4 υπαρχουν αρκετα…Συστημα αυτοπροστασιας δεν εχουν πολλα μεσα που θα επρεπε να εχουν…Η απαντηση σ αυτο το προβλημα ειναι το να βαλεις συστημα κι οχι ν αποσυρεις το μαχητικο!
     Τα f-4 εχουν πολλα ψωμια ακομα!
     Τα ΑΒ για τα οποια καίγεσαι ποσο καιρο εχουν να μετέχουν πραγματικα σε αποστολη sar?Tα υπαρχοντα πουμα με αυτο του ΠΣ και τα ΑS μπορουν να καλυψουν τις αποστολες sar….
     Η Ελλαδα ποσο μαλλον η ΠΑ δεν ειναι raf armee del air η σημασια της ειναι ζωτική!
     Οσων αφορα τις βασεις και την αποσταση….Ας είμαστε σοβαροι ενα μαχητικο για να φτασει απ την Σουδα στην Ροδο θελει πολυ λιγο χρονο δεν ειναι εκει το προβλημα….
     Τελος αν θελουν τοσο πολυ να ληθει το θεμα των ελικοπτερων ας καταργηθει η ΑΣ και να περασουν ολα τα μεσα στην ΠΑ οπως στο Ισραηλ….Ετσι θα αναλαβουν sar τα ruma και τα nh….Ενω και το συνολικο κοστος θα μειωθει….
     Το ν αποσύρεις μαχητικα για λογους κοστους στην Ελλαδα ειναι σα να κλεινεις μοναδες εντατικής θεραπιας η αξονικους τομογράφους…Θα δεχοταν κανεις κατι τετοιο?Θα δεχοταν κανεις να μειωθουν τα περιπολικά η οι αστυνομικοι?Οχι!Τοτε γιατι να μιλαμε για μειωση μαχητικων?

     • Ο/Η aris λέει:

      τα φ4 νομιζω πως εχουν συστημα αυτοπροστασιας , παλιο μεν , αλλα εχουν . το φ4 εχει ψωμια ακομα και εχει να προσφερει . οντως τα 205 οπως και τα 205 της ΑΣ εχουν νομιζω σταματησει να πετουν στο περιβαλον του αιγαιου . παντως ειναι καλυτερο να εχω 200 αεροπλανα και να ξερω οτι μπορω να σηκωσω ανα πασα στιγμη 150 παρα να εχω 300 και να μπορω να σηκωσω 100 .

    • Ο/Η Κ.Γ λέει:

     δε θα σχολιασω καν οτι μιλαμε για διατήρηση καποιων απ τα A-7 και ζηταμε απόσυρση των προσφάτως εκσυχρονισμενων f-4…
     Ερωτηση τα F-4 δε μπορουν ως διθέσια να λαβουν και τον ρολο που προτείνεται για καποια απ τα Α-7 στο αρθρο?

     • Ο/Η aris λέει:

      οχι γιατι ειναι δυσκολα στον χειρισμο τους αεροσκαφοι τα φ4 . τα α7 εχουν καλυτερα πτητικα χαρακτηριστικα και για αυτο τα χρησιμοποιει η πα σαν προκεχωρημενα α/φοι εκπαιδευσης στους νεους πιλοτους ωστε να παρουν εμπειρια και μετα πανε στα πιο απαιτητικα. επισης καινε αρκετα και εχουν πιο πολλες απαιτησεις για την συντηρηση .

     • Ο/Η Γιάννης λέει:

      Πότε εκσυγχρονίστηκαν τα πρόσφατα εκσυγχρονισμένα F-4 ?? Στην Π.Α λένε θα τα κρατήσουν μέχρι το 2017, άντε το πολύ να πάνε μέχρι το 2020. Δεν γίνεται να βάλεις συστήματα αυτοπροστασίας σε α/φη που θα αποσυρθούν σε 4-5 χρόνια. Και φυσικά η αγορά τους στοιχίζει πολλά λεφτά. Τα α/φη θα είναι σε φάση απόσυρσης και θα είναι θέμα αν τα μισά συστήματα θα έχουν εγκατασταθεί σε αυτά.
      Το Φάντομ δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικό, αλλά και να γινόταν δεν συμφέρει οικονομικά γιατί είναι δικινητήριο με μεγάλη κατανάλωση καυσίμων.

      • Ο/Η Κ.Γ λέει:

       Αρχες του 2000 νομιζω (pi 2000) τοτε ελαβαν και την νεα τους παραλαγη Agean ghost

      • Ο/Η aris λέει:

       τα φ4 εκσυχρονιστηκαν τελη της δεκαετιας του 90 . μια κακη επιλογη αφου ο εκσυχρονισμος επρεπε να ειχε γινει αρχες του 90 . παρολα αυτα τα φ4 θα παραμεινουν ως το 2020 – 2022 . δηλαδη μια δεκαετια ακομα μαξιμουμ.συστημα αυτοπροστασιας δεν μπορεις να βαλεις σιγουρα σε ενα αεροπλανο που θα αποσυρθουν σε μερικα χρονια , οχι επειδη ειναι δυσκολο αλλα επειδη ειναι χρονοβορο αφου το αεροπλανο θα πρεπει να μην πεταει για να μπουν οι καταλληλες καλωδιωσεις και συστηματα. απο εκει και περα στην αγορα υπαρχουν ομως συστηματα που φερονται σε εξωτερικο πυλωνα . βεβαια χανεις μια δεξαμενη αλλα ειναι προτιμωτερο να χανεις σε εμβελεια παρα να χανεις το αεροπλανο σου . μια τετοια λυση ειχαν προτεινει το 90 για τα α7 . να φερου συστημα αυτοπροστασιας σε εξωτερικο πυλωνα . φυσικα και δεν μπηκε σε εφαρμογη το προγραμμα αυτο και ειμασταν αναγκασμενοι να εχουμε αεροσκαφοι καθαρα βομβαρδιστικα 2ης γενιας σε ενα δυσκολο περιβαλλον με πολλα αντιαεροπορικα παρεμβολες κτλ χωρις συστημα αυτοπροστασιας .!!!! και το κοστος αγορας αυτο τον συστηματων δεν ειναι και τοσο ακριβος αφου δεν θα αγορασεις τοσα οσα τα αεροπλανα σου παρα καμια ντουζινα αφου θα μεταφερεται απο αεροπλανο σε αεροπλανο .

       • Ο/Η Γιάννης λέει:

        Για την ιστορία ο εκσυγχρονισμός των 39 Φάντομ ανακοινώθηκε από τον Σημίτη στις 17 Αυγούστου 1997. Το 1992 που υπηρετούσα είχα δει πολλές φορές από κοντά τα α/φη (κόκπιτ, ραντάρ, την συντήρηση τους στην Μοίρα συντήρησης κ.α) και διαπίστωσα ότι ήδη έπρεπε να ήταν εκσυγχρονισμένα. Πέρα ότι χρονικά άργησε να αποφασιστεί ο εκσυγχρονισμός αυτός μετά είχε σημαντικές καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα του.

 11. Ο/Η ΔΝΤ λέει:

  Οσα γραφτηκαν στο τοπικ + αναβαθμιση ΟΛΩΝ των F-16 με ρανταρ AESA (βλ. Ν. Κορεα),εκποιηση μη συμβατων οπλικων πυραυλων Α/Α και Α/Ε, τελος η πολυτυπια στα α/α συστηματα (διαλεξτε ειτε δυτικα ειτε ρωσικα), ΟΛΑ τα ε/π κατασκευης eurocopter (πλην ΝΗ-90) στην ΠΑ για χρηση και συντηριση, τελος θα προτεινα και εκποιηση ΟΛΩΝ των Μιραζ-2000 (αν και ειμαι φανατικος φιλος του τυπου) αλλα κατι τετοιο ειναι πολυ προχοου ακομα…

Υποβολή Σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s