Πρόταση για την αναμόρφωση της στρατιωτικής θητείας

Οι ψηφοθηρικές μειώσεις της θητείας υπονόμευσαν τις προσπάθειες αναβάθμισης της ελληνικής στρατιωτικής ισχύος.

Η Κρίση των Ιμίων, με την περιορισμένη τοπικά και χρονικά κατάληψη Ελληνικού εδάφους από τουρκικά στρατεύματα, αποτελεί την πλέον οδυνηρή υπενθύμιση ότι η εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας μας δεν είναι δεδομένη. Την τελευταία δεκαετία, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις άγγιξαν αξιοζήλευτα επίπεδα επιχειρησιακής ικανότητας και δεν είναι υπερβολή να ειπωθεί ότι η χώρα βρέθηκε στο απόγειο της στρατιωτικής της ισχύος από συστάσεως του ελληνικού Κράτους. Το επίτευγμα αυτό υπονομεύθηκε όμως από δύο παράγοντες: α) την κατασπατάληση οικονομικών πόρων σε σειρά άστοχων επιλογών εξοπλιστικών προγραμμάτων που όχι μόνο υλοποιήθηκαν με σκανδαλώδεις διαδικασίες προμηθειών αλλά που απέφεραν αθροιστικά μηδενικό όφελος στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία και κατ΄έπεκταση στην Εθνική Οικονομία και β) την ψηφοθηρική εξαφάνιση της στρατιωτικής θητείας με το γνωστό παραμύθι των «μικρών και ευέλικτων Μονάδων» που εισήγαγε η copy-maste από τις ΗΠΑ Αμυντική Στρατηγική Αναθεώρηση του 2001. Σήμερα και παρά τις δηλώσεις των καθ΄ύλην αρμοδίων, η πρωτίστως ηθική και δευτερευόντως οικονομική Κρίση έχει ήδη εξελιχθεί σε Κρίση εθνικής ασφάλειας. Όσοι πιστεύουν στην ανάκαμψη της Πατρίδας θα έχουν καταλήξει ότι υπάρχουν δύο μόνο τρόποι για την υπέρβαση της Κρίσης: αλλαγή νοοτροπίας και μεταρρυθμίσεις, σε όλα τα επίπεδα. Μία εξ΄αυτών είναι και η στρατιωτική θητεία. 

Παρακάτω παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη, ρεαλιστική για τα σημερινά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, και άμεσα υλοποιήσιμη πρόταση 8 σημείων για την αναμόρφωση της στρατιωτικής θητείας. Στο τέλος παρατίθενται επεξηγηματικές σημειώσεις για κάθε ενότητα.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 11 ΜΗΝΩΝ ΣΤΑ 18

1. Υπόχρεοι Στρατιωτικής Θητείας

(α). Όλοι οι άρρενες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους καλούνται να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία 11 μήνων.

(β). Οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας υπηρετούν 9 μήνες.

(γ). Οι στρατεύσιμοι κατανέμονται σε τέσσερις ΕΣΣΟ με τις εξής ημερομηνίες κατάταξης και ορκωμοσίας έκαστου έτους καθώς και απόλυσης επόμενου έτους:

Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών Ημερ/νιες Κατάταξης
     Ημερ/νίες Ορκωμοσίας
Ημερ/νιες Απόλυσης (επόμενο έτος)
Α΄ ΕΣΣΟ 1-2 Αυγούστου 12 ή 13 Αυγούστου 1-2 Ιουλίου
Β΄ ΕΣΣΟ 1-2 Σεπτεμβρίου 12 ή 13 Σεπτεμβρίου 1-2 Αυγούστου
Γ΄ ΕΣΣΟ 1-2 Οκτωβρίου 12 ή 13 Οκτωβρίου 1-2 Σεπτεμβρίου
Δ΄ΕΣΣΟ 1-2 Νοεμβρίου 12 ή 13 Νοεμβρίου 1-2 Οκτωβρίου

(δ). Οι επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις εισάγονται στα ΑΕΙ/ΤΕΙ το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και κατατάσσονται κατά προτεραιότητα στις ΕΣΣΟ. Κατατασσόμενοι που έχουν επιτύχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και βρεθούν στην Δ΄ΕΣΣΟ λαμβάνουν μέρος της προβλεπόμενης άδειάς τους κατά τον τελευταίο μήνα (Σεπτέμβριο) ώστε να μπορέσουν να εγγραφούν στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή προωθείται σχετική ρύθμιση του ζητήματος σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.

(ε). Από την υποχρεωτική στράτευση εξαιρούνται μόνο οι επιτυχόντες στις Στρατιωτικές Σχολές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο σύνολό τους σε ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας. Οι επιτυχόντες στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της ΕΛ.ΑΣ. υπηρετούν κανονικά στρατιωτική θητεία.

(στ). Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια υπηρετούν υποχρεωτικά πλήρη στρατιωτική θητεία ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

2. Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων

(α). Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) που διατηρούνται με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν ως εξής:

Τα 9 Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων. Η μαύρη κουκκίδα στο Ηράκλειο Κρήτης δείχνει την Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ).

(β). Τα Κέντρα μετονομάζονται (πλην ΚΕΕΔ και 124 ΠΒΕ) και καλούνται να εφαρμόσουν ενιαίο πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης με σύνθεση Ταξιαρχίας/Τάγματος Πεζικού πλήρους επάνδρωσης.

(γ). Διοικητής σε κάθε Κέντρο αναλαμβάνει στέλεχος με βαθμό Αντισυνταγματάρχη/Συνταγματάρχη.

(δ). Εκπαιδευτές σε κάθε Κέντρο αναλαμβάνουν μόνιμοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί (κατά προτίμηση Πεζικού, με προϋπηρεσία σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων).

(ε). H κατανομή των στρατευσίμων στα Κέντρα γίνεται με βάση την εγγύτητα στον τόπο διαμονής. Παράδειγμα: οι στρατεύσιμοι των περιφερειών Ιόνιων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας κατατάσσονται κατά προτεραιότητα στο Μεσολόγγι.

(στ). Από την παραπάνω ρύθμιση ευνόητα εξαιρούνται όσοι επιλέξουν να υπηρετήσουν στις Ειδικές Δυνάμεις. Δικαίωμα κατάταξης σε αυτή την περίπτωση έχουν μόνο στρατεύσιμοι Ι1 πλήρους θητείας.

(ζ). Οι καρτέλες των στρατευσίμων αντικαθίστανται από ηλεκτρονικής μορφής με συνεχώς επικαιροποίηση των δεδομένων κατά την παραμονή τους στα Κέντρα και on-line διασύνδεση με την αρμόδια Διεύθυνση Οπλιτών Θητείας του ΓΕΣ.

3. Α΄Κύκλος Εκπαίδευσης (Κατάταξη και Βασική Εκπαίδευση)

(α). Η συνολική περίοδος παραμονής των στρατευσίμων οπλιτών στα Κέντρα ορίζεται σε οκτώ (8) εβδομάδες και κατανέμεται ως εξής:

1. Οι δύο (2) πρώτες εβδομάδες αφιερώνονται στην κατάταξη, την ένταξη στο στρατιωτικό περιβάλλον με εκμάθηση βασικών παραγγελμάτων, ελαφρά φυσική αγωγή και προετοιμασία για την ορκωμοσία (βλέπε παραπάνω πίνακα).

2. Οι υπόλοιπες έξι (6) εβδομάδες αποτελούν το Βασικό Σχολείο Μαχητή.

(β). Το Βασικό Σχολείο Μαχητή περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα εκπαίδευσης:

 • Φυσική αγωγή με ισορροπημένη αερόβια (τρέξιμο) και αναερόβια (έλξεις, κάμψεις) άσκηση σε καθημερινή βάση
 • Διέλευση εμποδίων στίβου μάχης και εμποδίων αυτοπεποίθησης
 • Αρχές λειτουργίας, λύση – αρμολόγηση και συντήρηση του όπλου
 • Eκπαιδευτικές βολές στο πεδίο βολής από διαφορετικές θέσεις βάλλοντος μία φορά την εβδομάδα (6 εβδομάδες x γεμιστήρα 20 με σφαίρες = 120 βολές)
 • Εκπαίδευση στην ρίψη χειροβομβίδας
 • Πορείες (ημερήσιες – νυκτερινές) 15 χλμ με πλήρη φόρτο μάχης δύο φορές την εβδομάδα
 • Βασικές τεχνικές παροχής Α΄Βοηθειών
 • Πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες

(γ). Στη επιθεώρηση της Παρασκευής εντάσσεται αξιολόγηση σωματικής αγωγής.

(δ). Ένοπλες υπηρεσίες στα Κέντρα εκτελούνται αποκλειστικά από οπλίτες παλαιοτέρων ΕΣΣΟ.

(ε). Άοπλες υπηρεσίες (θαλαμοφύλακες, μαγειρεία) εκτελούνται από νεοσύλλεκτους που κρίνονται προβληματικοί ή δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης λόγω μειωμένης ικανότητας (Ι3 και Ι4) ή ελεύθερους ασκήσεων.

(στ). Καθ΄όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στο Βασικό Σχολείο Μαχητή, οι στρατεύσιμοι δεν δικαιούνται καμμία διανυκτέρευση ή άδεια πλην εξαιρετικού οικογενειακού ζητήματος κατόπιν επικοινωνίας του Διοικητή του Κέντρου με τους κηδεμόνες.

(ζ). Οι οπλίτες έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται από το ΚΨΜ συγκεκριμένο τύπο αρβύλων εμπορίου που έχει την έγκριση του ΓΕΣ, σε χαμηλή τιμή. Οι οπλίτες θα έχουν τη δυνατότητα να φορούν τα συγκεκριμένα άρβυλα καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της στρατιωτικής τους θητείας, πλην επιθεωρήσεων, παρελάσεων και αγημάτων.

η. Καθιερώνεται διακριτικό για στρατεύσιμους που αριστεύουν στην εκπαίδευση, το οποίο φέρουν στο χιτώνιο καθ΄όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Μέρος αυτών προτείνεται από τους εκπαιδευτές για ΛΥΒ.

4. Ειδικότητες

(α). Η απονομή ειδικοτήτων πραγματοποιείται με βάση:

1. την συνολική απόδοση του στρατεύσιμου οπλίτη στο Βασικό Σχολείο Μαχητή.

2. τις ιδιαίτερες δεξιότητες-προσόντα που κατέχουν (δίπλωμα οδήγησης, πιστοποιημένη γνώση Η/Υ).

3. τις υπηρεσιακές ανάγκες.

(β). Τα Κέντρα αποστέλουν στη Διεύθυνση Οπλιτών Θητείας του ΓΕΣ μέσω του on-line συστήματος τις προτάσεις τους για την απονομή της ειδικότητας με θετικό ή/και αρνητικό πρόσημο για κάθε οπλίτη. Παράδειγμα: θετικό πρόσημο για οπλίτη με υψηλή ευστοχία που προτείνεται για Τυφεκιοφόρος-Ακροβολιστής, αρνητικό πρόσημο για οπλίτη αδύναμο, καχεκτικό, χαμηλού σωματικού βάρους στην ειδικότητα Πυροβολητή-Χειριστή Α/Τ.

(γ). Καταργείται η ειδικότητα «Γραφέας» και αντικαθίσταται από «Χειριστής Η/Υ».

5. Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις-Αποσπάσεις

(α). Οι τοποθετήσεις των στρατευσίμων πραγματοποιούνται με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εγγύτητα στο τόπο διαμονής.

(β). Μεταθέσεις δικαιούνται στρατεύσιμοι που:

1. Υπηρετούν σε απόσταση μικρότερη των 20 χλμ. από τα ελληνοτουρκικά, ελληνοαλβανικά, ελληνοσκοπιανά και ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

2. Εκπληρώνουν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια.

(γ). Οι αποσπάσεις οπλιτών καταργούνται.

(δ). Διαλύονται τα Τ/ΓΕΕΘΑ, Τ/ΓΕΣ, Δ/ΓΕΝ και Μ/ΓΕΑ στο Στρατόπεδο Παπάγου. Οι οπλίτες της Μονάδας Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ δεν υπερβαίνουν τον Π.Ο.Υ. που προβλέπει 63 από το Στρατό Ξηράς, 10 από την Πολεμική Αεροπορία, 5 από το Πολεμικό Ναυτικό.

6. Β΄Κύκλος Εκπαίδευσης (Τοποθέτηση στη Μονάδα)

(α). H εκπαίδευση για την απόκτηση ειδικότητας (EKE) και των ΛΥΒ πραγματοποιείται στις Μονάδες Εκστρατείας.

(β). Καθιερώνεται ελάχιστο όριο βολών για κάθε οπλίτη κατά τη διάρκεια της θητείας του.

(γ). Επαναλαμβάνεται και επεκτείνεται η εκπαίδευση σε τεχνικές παροχής Α΄Βοηθειών.

(δ). Επεκτείνεται η εκπαίδευση στη χρήση ασυρμάτου και στη βασική ορολογία Διαβιβαστή.

(ε). Εντατικοποιείται η εκπαίδευση στο Νυχτερινό Αγώνα.

(στ). Εντατικοποιείται η εκπαίδευση σε ΣΕΑΕ/CQB.

7. Αντιρρησίες συνείδησης-Αρνητές στράτευσης

(α). Όσοι άρρενες δεν επιθυμούν για διάφορους λόγους να υπηρετήσουν στρατιωτική θητεία θα έχουν το δικαίωμα:

1. Οριστικής απαλλαγής με δυνατότητα εξαγοράς της, με εφάπαξ καταβολή ποσού όχι μικρότερου των €40.000, τα οποία θα εισρέουν σε ειδικό κωδικό εσόδων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι συγκεκριμένοι αποκλείονται από οποιαδήποτε έμμισθη σχέση εργασίας με το ελληνικό Δημόσιο ή δυνατότητα κατάληψης αιρετής θέσης ΝΠΔΔ εφ΄όρου ζωής.

2. Εναλλακτική θητεία διάρκειας 11 μηνών για υπόχρεους πλήρους και μειωμένης θητείας, σύμφωνα με λοιπούς όρους και διατάξεις του ΦΕΚ Β΄ 111/7.2.2011.

8. Εφεδρεία

(α). Έφεδροι ονομάζονται όλοι οι άρρενες που έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους θητεία μέχρι την ηλικία των 45 ετών.

(β). Καθιερώνεται ο θεσμός της Εθελοντικής Εφεδρείας Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΕΦΥΕΣ) που καταργεί το θεσμό των ΕΕΦΟΠ.

1. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες κατηγορίας Ι1-Ι2 ανεξαρτήτως ειδικότητας δηλώνουν κατά τον τελευταίο μήνα της στρατιωτικής τους θητείας εαν επιθυμούν να ενταχθούν στο θεσμό και λαμβάνουν πράσινο Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ).

2. Οι Εθελοντές Έφεδροι από το 25ο έως το 45ο έτος της ηλικίας τους πραγματοποιούν σε ετήσια βάση μετεκπαίδευση διάρκειας 2 εβδομάδων στα παραπάνω Κέντρα την περίοδο Φεβρουάριο-Ιούλιο ή σε Μονάδες που θα τους υποδειχθούν.

3. Οι στρατολογικές αρχές διαθέτουν πλήρες και ενημερωμένο αρχείο για τους Εθελοντές Εφέδρους με συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας αλλά και αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ποινικού τους μητρώου, ώστε να αποβάλλονται από το θεσμό σε περίπτωση διάπραξης κάποιου αδικήματος.

4. Το ΓΕΣ διεξάγει σε ετήσια βάση και ανά νομό της χώρας, απροειδοποίητη ασκήση κλήσης Εθελοντών Εφέδρων, οι οποίοι οφείλουν να παρουσιασθούν αθόρυβα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

5. Το όριο ηλικίας επεκτείνεται πέραν των 45 ετών σε περίπτωση που Εθελοντές Έφεδροι είναι κάτοικοι ακριτικών νομών της χώρας ή/και επανδρώνουν Τάγματα Εθνοφυλακής.

(γ).  Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει υπό την εποπτεία του όλα τα Σωματεία Εφέδρων που συγκροτήθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία, με σκοπό να εντάξει τα μέλη τους στον θεσμό του Εθελοντή Έφεδρου Υψηλής Ετοιμότητας και να παράσχει πρόσβαση σε εγκαταστάσεις (πεδία βολής) του Ελληνικού Στρατού για την εκπαίδευσή τους.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ

1.  (α). Η στράτευση στην ηλικία των 18:

 • αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανυποταξίας-φυγοστρατίας στη ρίζα του και αυξάνει κατακόρυφα την επάνδρωση των Μονάδων
 • σύνδεει τις σπουδές των νέων με την αγορά εργασίας
 • αποδίδει στην κοινωνία νέους ανθρώπους πιο ώριμους, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και συναίσθηση των ευθυνών

(β). Η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας των 11 μηνών:

 • θεωρείται ικανοποιητική για την απόδοση εκπαιδευμένης εφεδρείας
 • δεν επιβαρύνει υπέρμετρα τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

2. (α). Η αύξηση του αριθμού των προς κατάταξη στρατευσίμων πιθανόν να οδηγήσει στην ανάγκη επαναλειτουργίας δύο πρόσθετων ΚΕΝ, ένα εκ των οποίων των Ειδικών Δυνάμεων (Ρεντίνα).

(β). Εκπαιδευτές οφείλουν να αναλάβουν στελέχη που επιθυμούν και έχουν μεταδοτικότητα στην εκπαίδευση και σε καμμία περίπτωση μόνιμοι υπαξιωτικοί/αξιωματικοί που βρίσκονται στα όρια συνταξιοδότησης και θα επιδιώξουν μετάθεση στα μετόπισθεν…

(γ). Η κατανομή στα Κέντρα με βάση την εγγύτητα στο τόπο διαμονής θα απαλλάξει τη συντριπτική πλειοψηφία των οπλιτών και των οικογενειών τους από άσκοπες μετακινήσεις κατά την ορκομωσία τους και μετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης. Οι φαινομενικά λιγότερο ευνοημένοι κάτοικοι της Βορείου Ελλάδας και των νήσων του Αιγαίου ευεργετούνται κατά το υπόλοιπο της θητείας τους καθώς τοποθετούνται σχετικά κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

(δ). Όλα τα Κέντρα οφείλουν να εφοδιάσουν τους στρατεύσιμους με νέες εξαρτύσεις τύπου γιλέκου και σύγχρονα κράνη ενώ παύει η χορήγηση ξεπερασμένου ιματισμού (σκελέα) και αθλητικών υποδημάτων. Το ελληνικό άρβυλο είναι ξεπερασμένο εδώ και δεκαετίες.

3. (α). Οι στρατεύσιμοι δεν χάνουν την βασική εκπαίδευση για την εκτέλεση υπηρεσιών.

(β). Οι πάσης φύσεως προβληματικοί απομακρύνονται, εκτελώντας υπηρεσίες, χωρίς να διαταράσσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης της πλειοψηφίας.

(γ). Το ΚΕΕΔ εφαρμόζει περισσότερο απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το ρητό των Ειδικών Δυνάμεων «έρχονται όσοι θέλουν, μένουν όσοι μπορούν» γίνεται πράξη. Οι ακατάλληλοι κόβονται χωρίς δεύτερη ευκαιρία.

4. Εξαλείφεται εντελώς το φαινόμενο της «τυφλής» απόδοσης ειδικοτήτων στους στρατεύσιμους.

5. Δίνεται τέλος σε λίστες ντροπής με «βυσματικές» παρεμβάσεις και Μονάδες. Στελέχη που παρεμβαίνουν στη διαδικασία των μεταθέσεων τιμωρούνται παραδειγματικά.

6. Κάθε πρόταση αναμόρφωσης της στρατιωτικής θητείας θα αποτυγχάνει όσο οι Μονάδες παραμένουν διάσπαρτες σε μικρά στρατόπεδα με απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις. Μονόδρομος είναι η συγκέντρωση Μονάδων σε πολυδύναμα στρατόπεδα με σύγχρονες εγκαταστάσεις (άρα μειωμένων απαιτήσεων συντήρησης και …αγγαρειών) ώστε η πλήρης επάνδρωσή τους να συνεπάγεται παροχή εκπαίδευσης σε όλους.

7. Το μέτρο έχει ως στόχο όχι τη συγκέντρωση οικονομικών πόρων αλλά την εξάλειψη φαινομένων όπου γόνοι ιδιαίτερα προνομιούχων οικογενειών υπηρετούν στα χαρτιά. Ισοδύναμα, η χρηματική εξαγορά της στρατιωτικής θητείας θα τους αποκλείει από οποιαδήποτε μελλοντική δυνατότητα συμμετοχής π.χ. σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή εξετάσεων για εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστών, πρόσληψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή εκλογής σε αιρετή θέση ΝΠΔΔ, όπως το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ. Ο πολίτης που κατ΄επιλογήν του δεν συνεισφέρει στην Άμυνα της Πατρίδας λόγω οικονομικής ευρωστίας δεν θα σιτίζεται από το Δημόσιο ούτε θα μπορεί να εκπροσωπεί πολίτες-οπλίτες.

8. Το αμυντικό πρόβλημα της Ελλάδας επιτάσσει τη διασύνδεση της θητείας με την εφεδρεία. Ο θεσμός του Εθελοντή Εφέδρου θα δημιουργήσει με μηδενικό κόστος μία δεξαμενή καλά εκπαιδευμένων ανδρών που θα αναπτύσσονται ταχέως και αθόρυβα στις Μονάδες σε περίπτωση κρίσης/εμπόλεμης κατάστασης, πριν ξεκινήσει η επιστράτευση.

Παρατηρήσεις και σχόλια για παραλήψεις και αδυναμίες της παραπάνω πρότασης είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτα αλλά και απαραίτητα.

(ANANEΩΣΗ 28/11:)

Oλόκληρη η πρόταση για την αναμόρφωση της στρατιωτικής θητείας σε  μορφή.pdf

30 Responses to Πρόταση για την αναμόρφωση της στρατιωτικής θητείας

 1. Ο/Η ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ λέει:

  Να γίνει άμεσα πιλοτική συγκρότηση δύο μονάδων από τους Εθελοντές-Εφέδρους που ήδη δραστηριοποιούνται στα εφεδρικά σωματεία σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
  Οι σύλλογοι να δώσουν τα ΑΣΜ των μελών τους, ώστε μέσω αυτών η Δνση/Επιστρατεύεσεως να τους εντάξη μαζί σε κάποια μονάδα επιτσρατεύσεως μέσω αλλαγής των ειδικώ φύλων πορείας.
  Η επάνδρωση των μονάδων να γίνει από Αξιωματικούς-Υπαξιωματικούς των Ειδικών Δυνάμεων.
  Η κλήση τους σε ασκήσεις κα η προβολή του θεσμού.
  Ας φανταστούμε την εικόνα που θα δώσουν οι Εθελοντές-Εφέδροι, όταν θα παρουσιαστούν με τον ατομικό τους εξοπλισμό και θα παραλάβουν μόνο οπλισμό στις μονάδες τους.
  Όσο αφορά το ηθικό που τους διακατέχει και τις γνώσεις και ικανότητες που διαθέτουν , εναπόκειται στην ηγεσία να το διαπιστώσει.

 2. Ο/Η Πατε καλα; λέει:

  Ωραιες προτασεις strategy(αν και στο προγραμμα εκπαιδευσης θα εβαζα και αλλα οπως προσβολη σε φαλαγγα,αμυνα και καταληψη οικειας,καταληψη λοφου κοκ).
  Ωστοσο μια ερωτηση:Γιατι θητεια στα 18;
  Για να αυξηθει πχ κατα 20% η προσελευση;
  Αξιζει αυτη η αυξηση της προσελευσης την υποβαθμιση σε ποιοτητα που θα εχεις με το να παρεις παιδια κατευθειαν απο το Λυκειο στο στρατοπαιδο;Χωρις καν διακοπες;
  Προσωπικα οπως τα ειδα ουτε για αστειο.
  ΑΠο τη μια αποδιδει στην κοινωνια πιο ωριμυος ανθρωπους.Απο την αλλη αυτο το σημειο τριβης των νεων αντι να το αναλαμβανει η κοινωνια το αναλαμβανει ο στρατος,με ο,τι και αν αυτο συνεπαγεται για τη φθορα του.

  ΥΓ.Για 9 μηνες κανεις δεν ειχε προβλημα που αποσυρθηκε απο την αγορα εργασιας.Ολοι τα ιδια καναμε και δεν παθαμε τιποτα.

 3. Ο/Η NF λέει:

  Διορθωνω μια μικρη ανακριβεια: Η Ελλαδα εφτασε στο απογειο της μεταπολεμικης της στρατιωτικης ισχυος το 1975-1981. Οι τεραστιες παραγγελιες της περιοδου 1968-1980 οδηγησαν σε μεγαλη ελληνικη αεροναυτικη υπεροχη, ενω και ο Στρατος διεθετε συγχρονο υλικο. Υπηρχε θητεια 18-24 μηνες, πανω απο 75,000 στρατευσιμοι ανα ετος , και πληρης επαρκεια ανθρωπινου δυναμικου.
  Σχεδιο 18+18. Καταργηση θητειας σε ΠΑ και ΠΝ. Τιποτε λιγοτερο. Μεχρι το 2001 η θητεια ηταν 18 μηνες και οσοι δεν εισαγονταν στην τριτοβαθμια εκπαιδευση πηγαιναν στρατιωτες στα 19! Ολοι οσοι ειναι ανω των 30 ετων το θυμουνται.
  Κατα τα αλλα το αρθρο προτεινει τα ορθα.

 4. Συμφωνούμε ανεπιφύλακτα κι επαυξάνουμε!

  Θα προσθέταμε:
  1. Στον Β΄ Κύκλο Εκπαίδευσης α) την εκπαίδευση σε ΣΕΑΕ/CQB (καθώς τα πεδία μαχών συνεχώς αστικοποιούνται), β) την Άοπλη Μάχη (αυξάνει την επιβιωσιμότητα και την αυτοπεποίθηση του μαχητή) και γ) τον Ανορθόδοξο Πόλεμο (τα γεωστρατηγικά δεδομένα της πατρίδος μας απαιτούν κάθε οπλίτης, εφ΄όσον απαιτηθεί, να μπορεί να διεξάγει ανταρτοπόλεμο ή αντιανταρτοπόλεμο).

  2. Παρακολούθηση των Εφέδρων μετά την απόλυσή τους, και ειδικά των ΕΕΦΥΕΣ, όσον αφορά την εξέλιξη των «στρατιωτικών» ικανοτήτων τους, ώστε να προάγονται ως Υπαξιωματικοί και Αξιωματικοί εν Εφεδρεία. Δυνατότητα στους ΕΕΦΥΕΣ να παρακολουθούν Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων και μετά την απόλυσή τους.

  3. Παροχή σύγχρονου εξοπλισμού σε όλα τα επίπεδα: α) Ιματισμός: πυρίμαχη στολή, διαπνέουσα αδιάβροχη στολή, αδιάβροχα-διαπνέοντα άρβυλα, κάλτσες της προκοπής που θα αποτρέπουν φλύκταινες, γάντια κλπ, β) Παθητική προστασία:κράνος τύπου FRITZ, MICH 2000 ή νεότερο, αλεξίσφαιρο γιλέκο με προσθαφαιρούμενα μέρη για λαιμό, ώμους, βουβωνική χώρα για υπηρεσίες στατικής φύλαξης, μάσκα θυέλλης/αντιβαλλιστική, ωτοκαλύπτρες, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, γ) Ατομική εξάρτυση – φόρτος: Εξάρτυση (γιλέκου ή στήθους) αρθρωτού τύπου (MOLLE) με δυνατότητα προσθαφαίρεσης θηκών αναλόγως ειδικότητος/αποστολής, Αντικατάσταση γυλιού Μ-71 με σακίδιο πλάτης 30-40 λίτρων, Χορήγηση σακιδίου μακράς διαβιώσεως σε όλους (όχι μόνον Ειδικές Δυνάμεις, δ) Οπλισμός – Εξοπλισμός: Χορήγηση δευτερευόντος οπλισμού (πιστόλι) ει δυνατόν σε όλους τους Οπλίτες ΠΖ και ΕΔ (απαραίτητο και για CQB δεδομένου ότι το G3/FN δεν ενδείκνυνται για αυτή τη δουλειά), Χορήγηση σκοπευτικών βοηθημάτων (διόπτρας ημέρας και νύκτας) για το ατομικό τυφέκιο και διόπτρας νυκτερινής παρατηρήσεως για το κράνος, Χορήγηση σύγχρονων συστημάτων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικής δικτύωσης των Μαχητών-Ομάδων-Διμοιριών-Μονάδων στο πεδίο μάχης κλπ.
  Σίγουρα ο κατάλογος είναι ατελείωτος, απλά επειδή έχουμε μείνει πολύ πίσω, και φαντάζει ακριβός. Αν αναλογιστούμε, όμως, πόσα σπαταλήθηκαν σε μίζες και άσκοπους εξοπλισμούς, τότε είναι παμφθηνός. Είναι, επίσης, μία ευκαιρία για να αναπτυχθεί εγχώρια Έρευνα και Τεχνολογία (R&D) στον στρατιωτικό τομέα, ως μία παράμετρος της πολυπόθητης Ανάπτυξης. Ιδιωτικές εταιρείες έχουν κάνει αξιόλογα βήματα στον ατομικό εξοπλισμό, με εξαγωγική δραστηριότητα.
  Οι ΕΕΦΥΕΣ θα διατηρούν τον εξοπλισμό, όσο παραμένουν στον θεσμό. Μπορεί, αρχικά, να προβλεφθεί για αυτούς.
  Το θετικό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι στη ΓΕΣ/ΔΠΖ κινούνται προς την ανωτέρω κατεύθυνση, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε σε πρόσφατη ημερίδα. Το θέμα είναι αν εισακούονται από αυτούς που πρέπει.

  4. Για το Βασικό Σχολείο Μαχητή, δεν θα μπορούσαμε να συμφωνούμε περισσότερο, αφού πρώτοι το καθιερώσαμε σε ετήσια βάση ως απαραίτητο για κάθε Έφεδρο, ανεξαρτήτως του που είχε υπηρετήσει, και προσπαθούμε συνεχώς να το βελτιώνουμε και να το τυποποιούμε. Περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  http://penefyo.blogspot.gr/search/label/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CF%87%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D

  5. Όσον αφορά τις ειδικότητες: α) Καθιέρωση ειδικότητος Ελεύθερου Σκοπευτή στο ΠΖ, ίσως ως επιπλέον Διμοιρίας στους ΛΥΤ και αλλαγή της ονομασίας από ΕΣ σε Ακροβολιστή, που είναι το ορθό, στην Ομάδα του ΠΖ, β) Χορήγηση σιγαστήρων στους Ακροβολιστές Ομάδος ΠΖ και βομβιδοβόλων επί του τυφεκίου για τους Τ/Φ – Βομβιστές, γ) Πρόβλεψη για απόκτηση δεύτερης ή και τρίτης ειδικότητος εν εφεδρεία. Η αξία της αλληλεπικάλυψης ειδικοτήτων σε περίοδο πολέμου δεν επιδέχεται συζητήσεως (βλ. βιβλίο Ελ. Σταμάτη «Κύριοι, πάτε για ύπνο»).

  Σας συγχαίρουμε για την πρόταση και θα προτείναμε τη συζήτησή της σε ημερίδα που έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε ως σωματεία ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ. Στη διάθεσή σας για κάθε παρατήρηση και συνεργασία.

  Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.

 5. Ο/Η strategy λέει:

  @ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
  Είναι τραγικό να ανακαλύπτονται θεσμοί τύπου ΟΒΑ, ΕΦΥΕΣ, ΕΕΦΟΠ που Κ-Ο-Σ-Τ-Ι-Ζ-Ο-Υ-Ν
  και να μην αξιοποιείται η εθελοντική προσφορά των Εφέδρων. Αλλά μάλλον σ΄αυτή τη χώρα αναγνωρίζεται και επιδοτείται μόνο ο «εθελοντισμός» των ΜΚΟ και λοιπών ευαγών ιδρυμάτων…

  @ Πατε καλα;
  Το αντικείμενο εκπαίδευσης στην άμυνα και κατάληψη οικείας από παράβλεψή μου δεν αναγράφηκε, έχει διορθωθεί τώρα.
  Υπηρέτησα 12μηνη θητεία σε ηλικία 26 ετών ανάμεσα σε 18χρονoυς και σε πληροφορώ ότι οι εντός πολλών εισαγωγικών «προβληματικοί» ή καλύτερα, λιγότερο δεκτικοί σε ζητήματα πειθαρχίας ήταν οι συνομήλικοί μου. Προσωπικά δεν αναγνωρίζω οποιοδήποτε ίχνος ποιότητας λόγω 4ετους φοίτησης σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή, όλοι μας φαντάζομαι υπήρξαμε φοιτητές και γνωρίζουμε…

  Χαίρομαι που ανακάλυψες το ζήτημα των διακοπών και αυτός είναι ακριβώς ένας από τους λόγους που προτείνω 11μηνη και όχι 12μηνη θητεία. Αναλυτικά:
  Α΄ΕΣΣΟ: Δίνουν Πανελλαδικές μέχρι τέλη Ιουνίου, ξεκουράζονται τον Ιούλιο και κατατάσσονται 1η Αυγούστου. Απολύονται 1η Ιουλίου και κάνουν δύο μήνες διακοπές πριν τη φοίτηση.
  Β΄ΕΣΣΟ: Ξεκουράζονται Ιούλιο-Αυγουστο, κατατάσσονται 1η Σεπτεμβρίου, απολύονται 1η Αυγούστου και κάνουν διακοπές.
  Γ΄ΕΣΣΟ: Ξεκουράζονται 3 μήνες (!), κατατάσσονται 1η Οκτωβρίου και απολύονται 1η Σεπτεμβρίου και έχουν όλο το χρόνο να ξεσαλώσουν, όπως όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές…
  Δ΄ΕΣΣΟ: Προβλέπεται να υπηρετούν όσοι αποτυγχάνουν ή δε συμμετέχουν στις Πανελλαδικές.

  @ΝF
  Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το άθροισμα απτών και απροσδιόριστων στοιχείων που προσμετρούν τη στρατιωτική ισχύ δείχνει την περίοδο 2002-2007, ίσως θα πρέπει να γίνει θέμα μιας ξεχωριστής ανάρτησης στο μέλλον.
  Οσον αφορά το Σχέδιο 18+18, έχω μπροστά μου δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά (17-11-2012, σελ. 42) με τίτλο «Παγώνει η αύξηση της θητείας» του Λεωνίδα Μπλαβέρη που γράφει ότι το θέμα της αύξησης της θητείας δεν υλοποιείται λόγω κόστους. Η αύξηση κατά τρεις μήνες σημαίνει επιβάρυνση κατά 1 εκατ. ευρώ ανά ΕΣΣΟ που ανεβάζει το συνολικό κόστος 6 εκατ. ευρώ, ποσό που κρίνεται απαγορευτικό (κατ΄εμέ αστείο). Δεν γνωρίζω αν αυτό προκύπτει από κάποια «διαρροή» του ΥΠΕΘΑ για καλυφθεί η πολιτική ατολμία στο ζήτημα της θητείας, γνωρίζω όμως ότι σήμερα οι Μονάδες βγάζουν νωρίτερα εξοδούχους πριν το συσσίτιο. Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος που προτείνω αύξηση της θητείας κατά 2 μήνες με Κέντρα που θα λειτουργούν ουσιαστικά σε εξάμηνη βάση (Αύγουστο-Ιανουάριο) με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το λειτουργικό κόστος.
  Ας ξενικήσουμε λοιπόν με την εφαρμογή στρατευσης στα 18 και με θητεία 11 μηνών (με τις άδειες ουσιαστικά 10) που είναι ρεαλιστική από κάθε άποψη και μετά, όταν βρεθεί κυβέρνηση (και εκλογικό σώμα) που θα ψηφίσει την αύξηση της θητείας στους 18 μήνες το ξανασυζητάμε.

  @ Πανελλήνια Ένωση Εφέδρων Υπαξιωματικών & Οπλιτών

  Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια, το αντικείμενο εκπαίδευσης σε ΣΕΑΕ/CQB από παράβλεψή μου δεν αναγράφηκε, έχει διορθωθεί τώρα. Τον Ιούνιο του 2009 που είχε έρθει η 22ΜΕU του USMC στη Ν. Αγχίαλο για συνεκπαίδευση με την 32 ΤΑΞΠΝ, ολο το προσωπικό (από ολμιστές μέχρι ..γιατρούς) έφερε πιστόλι πέραν του ατομικού οπλισμού και εμείς ακόμα συζητάμε για άρβυλο και εξαρτύσεις.
  Τις επόμενες ημέρες η παρούσα πρόταση θα καθαρογραφεί/διορθωθεί με βάση τις παρατηρήσεις και τα σχόλια και θα αναρτηθεί σε μορφή .pdf ώστε να διαδοθεί/συζητηθεί και θα αποσταλεί στους αρμοδίους.
  Συνεχίστε την καλή δουλειά!

  • Ο/Η NF λέει:

   Μενω αναυδος με αυτό που ακουω. Εξοδουχους πριν το συσσιτιο λοιπον! Αφηνουν νηστικους τους στρατιωτες. Γελοιοι πολιτικαντηδες, δεν μπορουν να πανε πιο χαμηλα.
   Ολοι ξερουμε ότι ο κληρωτος οπλιτης κοστιζει ΕΛΑΧΙΣΤΑ.

   Καπως ετσι φτασαμε στα σημερινα χαλια. Καποιοι ελεγαν ότι η χωρα στηριζεται σε σαθρα οικονομικα θεμελια, και προτειναν δυσαρεστες αλλα αναγκαιες λυσεις. Όμως οι πολιτικοι ελεγαν ότι οι λυσεις αυτές δεν είναι εφαρμοσιμες, διοτι εχουν υψηλο πολιτικο κοστος, και προτειναν την «ηπια προσαρμογη» ως τη μονη «ρεαλιστικη» πολιτικη. Ιδου τα αποτελεσματα. Το εργο που ειδαμε στην Οικονομια, το βλεπουμε και στην Αμυνα της Χωρας.

 6. Ο/Η Πατε καλα; λέει:

  Αγαπητο strategy,εχω πολυμηνη εμπειρια σε μοναδα 18χρονων οσο και σε μοναδα οπου μια μειοψηφια ηταν ανω των 18 και τα 2/3 18χρονα.
  Αυτο που συναντησα ηταν μια στρατευσιμη εκδοχη του «Λυκειου» αν αντιλαμβανεσαι τι εννοω.Πραγματα που στις συνηθεις μοναδες του ΕΣ θεωρουνταν αδιανοητα,εμφανιζονταν κατα κορον στις μοναδες της ΕΦ(ολες ανεξαιρετως) λογω της ακολουθης νοοτροπιας.Ενδεικτικο ηταν η «βραδια γονεων «που διοργανωνοταν απο τις μοναδες(για να μην αναφερω αλλα κωμικοτραγικα που δεν ειναι της αρεσκειας μου).
  Επισης φιλοι αξιωματικοι μου λενε πως συνηθως το μεγαλυτερο τους προβλημα ειναι τα 18χρονα ακριβως επειδη ειναι 18χρονα.Δεν ξερω τι ακριβως συμβαινει στις ειδικες δυναμεις(και δεν με ενδιαφερει απο ενα σημειο και μετα).Σε διαβεβαιω παντως πως στις απλες μοναδες,του συμβατικου στρατου,συνηθως οι 18χρονοι κανουν τις μαλακιες και οχι οι μεγαλυτεροι(οι οποιοι τις κανανε οταν ηταν 18 και 19 αλλα ΔΕΝ ηταν μεσα στο στρατο).
  Η ποιοτητα δεν ερχεται αυτοματα λογω φοιτησης σε ενα ΑΕΙ:
  Α)Ερχεται επειδη περνας ΧΡΟΝΟ μεσα στην κοινωνια και απο ενα κ2#$μενο 18χρονο που εισαι σιγα σιγα ανακαλυπτεις την κοινωνια,τα δικαιωματα σου και τα ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ,το πως σε βλεπουν οι αλλοι κοκ.Πραγματα που αν κανει καποιος μεσα στο στρατο προφανως στην κοινωνια θα βγει πιο στρωτος,απο την αλλη ωστοσο ολη αυτη τη φθορα θα την απορροφησει το σωμα στρατου.Με ο,τι και αν αυτο συνεπαγεται.
  Αυτος ακριβως ειναι και ο λογος που η ψυχολογια καποιου πολεμιστη ειναι ΑΛΛΗ στα 18 αλλη στα 32 αλλη στα 25 κοκ.
  Αυτο δεν ειναι δικη μου ανακαλυψη,ειναι αρχαιοτατη ανακαλυψη απο τους Σπαρτιατες και τους Αθηναιους εως τον αμερικανικο στρατο.
  Β)Η δε ποιοτητα αναφερεται ως προς το γεγονος πως ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ υποτιμουμε τους φανταρους ζητώντας 18 μηνες θητεια για να μαθουν τα βασικα.Ναι,αν παμε αργα,θεωρουμε πως απευθυνομαστε σε ηλιθιους τελειως,μειωσουμε την ενταση εργασιας των μονιμων στελεχουν,εχουν αναγκη 18 μηνες να μαθουν τα βασικα.
  Αν αντιμετωπισουμε τους στρατευσιμους ως εναν μεσο πολιτη με ενα συγκεκριμενο επιπεδο ευφυιας διχως να βαριομαστε να τους εκπαιδευσουμε,προφανως και μπορουμε να εντατικοποιησουμε και να συμπτυξουμε το χρονο εκπαιδευσης.
  Αλλωστε κατι τετοιο ειναι και στις κατευθυντηριες γραμμες της κοινωνιας,ο χρονος εκπαιδευσης μειωνεται καθοτι θεωρουμε τους ανθρωπους πιο ετοιμους να απορροφησουν μεγαλυτερα ποσα γνωσης.

  ΥΓ.Στον Βρετανικο στρατο,ισως τον πιο εμπειρο του πλανητη,η συνηθης ηλικια για εμπλοκη σε μαχες ειναι 22.Ολοι κανουν στρατολογηση απο τα 18(ο Βρετανικος δη απο τα 16) αλλα σε ελαχιστους στρατους ΟΝΤΩΣ εμπλεκεσαι σε μαχες στα 18 και οχι σε μεγαλυτερη ηλικια(κανεναν Ευρωπαικο ή Β.Αμερικανικο απο οσο ξερω).Αυτο πρεπει να μας λεει πολλα.Γιατι εμας ο στρατος σε περιπτωση πολεμου ΔΕΝ θα εχει την πολυτελεια να εχει εφεδρειες ωστε να περιμενει τα 18χρονα να γινουν 20 και μετα να μπουν στο πεδιο της μαχης.

 7. Ο/Η defencegreece λέει:

  @ Πανελλήνια Ένωση Εφέδρων Υπαξιωματικών & Οπλιτών
  Σωστές οι επαγγελματικές παρατηρήσεις.
  Να προσθέσω επίσης πως πέρα από το δευτερευων οπλισμό επείγει και η αντικατάσταση του κύριου οπλισμού G3 με ένα νέο τυφέκιο μάχης ακόμη και στο ίδιο διαμέτρημα.

  Αντίστοιχα με την απόκτηση δευτερης ή τρίτης ειδικότητας από την εφεδρεία θα μπορούσαν για τον κάθε κληρωτό να γίνονται βολές για απόκτηση κάποιας μικρής εμπειρίας ,λύση -συναρμολόγηση και με διαφορετικά όπλα ασχέτως ειδικότητας όπως FN,MG3,GMG,M16,Μinimi καθώς σε περίπτωση πολέμου ποιος ξέρει τι θα βρει κάποιος στο δρόμο του

  υγ Κανετε πάντως άριστη δουλειά ιδιαίτερα στα βασικά σχολεία μαχητή

 8. Ο/Η panos λέει:

  κανεις δεν θα δεχθει θητεια 18μηνων…
  ειδικα ετσι οπως μας μεγαλωσαν Πασοκ.Νδ
  και ειδικα σε τετοια κριση
  παρακαλαμε για δουλεια και κανουμε οτι βρουμε
  θα βρουμε λεφτα για 18μηνες η θα μας πληρωνει ο στρατος?
  δεν εχουν οι δικοι μας οποτε ας σταματησουν τα αστεια

  18μηνες θητεια ειχαμε οταν ειμασταν σοβαρο κρατος

  Σημερα μονο 12μηνη θητεια μπορει και πρεπει να επανελθει
  και θητεια οπου θα μαθαινεις πολλα θα ριχνεις πολλες βολες

  Φιλος μου μπηκε στρατο δεν του καναν τα μισα εμβολια και δεν εριξε ουτε μια φορα!ουτε μια!
  το πιστευετε?δεν εχουμε λεφτα ουτε για σφαιρες τι να πει κανεις

 9. Ο/Η Ηλίας από Κομοτηνή λέει:

  Πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις, θα συμπληρώσω κι εγώ μερικές ιδέες για προβληματισμό.
  1) Οι εκπαιδευτές πρέπει να υπηρετούν για μακρό χρονικό διάστημα στη θέση αυτή και το επίπεδό τους να είναι πολύ υψηλό (παρεμπιπτόντως, εάν στον ΕΣ υπάρχουν αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που από τις Ειδικές Δυνάμεις έχουν μεταπηδήσει στο Πεζικό κάτι δεν πάει καλά με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, κατά την ταπεινή μου άποψη).
  2) Η ημέρα της ορκομωσίας να μεταφερθεί στο τέλος του Α΄ Κύκλου Εκπαίδευσης και να μην περιλαμβάνει παρελάσεις και τα συναφή αλλά επίδειξη των νέων οπλιτών στα αντικείμενα που έχουν διδαχθεί τις πρώτες 6-8 εβδομάδες. Αμέσως μετά ορκωμοσία, έτσι όπως είναι οι άνδρες, με πλήρη εξάρτηση, οπλισμό, φούμο κλπ., κουρασμένοι, λερωμένοι και περήφανοι, μπροστά στους συγγενείς και φίλους, αξιωματικούς και εκπαιδευτές τους, αποδεικνύοντας ότι έχουν βάλει γερές βάσεις για να γίνουν πραγματικοί στρατιώτες (είμαι ρομαντικός, το ξέρω…).
  3) Ο μαχητής στον πόλεμο οφείλει να κάνει τρία βασικά πράγματα: να γνωρίζει που βρίσκεται και που πρέπει να πάει, να μπορεί να πάει με τις δικές του δυνάμεις εκεί που πρέπει και να μπορεί να πολεμήσει όταν φτάσει εκεί που πρέπει. Κατά συνέπεια καλό θα είναι, ήδη από τον Α΄ Κύκλο Εκπαίδευσης, α) να υπάρχει εκπαίδευση στη χρήση πυξίδας και χάρτη, β) να δοθεί έμφαση στη φυσική αγωγή (κυρίως μυϊκή ενδυνάμωση και πορείες με φόρτο και όχι μόνο τρέξιμο αλλά και το λεγόμενο rapid march) και γ) φροντίδα και συντήρηση του όπλου και βολές, βολές και πάλι βολές. 120 φυσίγγια σε 6 εβδομάδες είναι πολύ λίγα, με εκπαίδευση σε θέσεις πρηνηδόν, γονυπετώς και ορθίως σημαίνει βολή μόλις 7 φυσιγγίων για κάθε θέση μια φορά την εβδομάδα. Ας γίνει π.χ. 120 φυσίγγια την ημέρα. Και να προσθέσω και ένα τέταρτο στα παραπάνω, τη διαβίωση στην ύπαιθρο.
  4) Όσο είναι εφικτό οι κληρωτοί από την ίδια γεωγραφική περιοχή να καλούνται μαζί και να μένουν στην ίδια μονάδα κατά τη διάρκεια της θητείας τους, το ίδιο δε να ισχύει και με τις κλήσεις για εκπαίδευση μετά την απόλυση.
  5) Οι μεταθέσεις για τους οπλίτες που υπηρετούν σε άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα, πυροβόλα κλπ. να γίνονται ανά πλήρωμα και όχι ανά άτομο.
  6) Η εναλλακτική θητεία να είναι πολύ μεγαλύτερη της κανονικής, δεδομένου ότι θα συνεπάγεται πολύ μικρότερο βαθμό καταπόνησης και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.
  7) Η επαφή των εφέδρων με το Στρατό μια φορά το χρόνο, έστω και για δύο εβδομάδες, ίσως δεν επαρκεί. Θα μπορούσε να προβλέπεται κλήση π.χ. κάθε τετράμηνο, με τις δύο φορές να είναι διάρκειας 2-3 ημερών και την τρίτη διάρκειας 10-15 ημερών.
  8) Να καθορίζονται και να ελέγχονται ελάχιστα απαιτούμενα όρια για τη φυσική κατάσταση, τη σκοπευτική ικανότητα κλπ. για κάθε ηλικιακή ομάδα εφέδρων.
  9) Να δοθούν κίνητρα για την εγγραφή των εφέδρων στην Εθνοφυλακή, π.χ. να προσμετράται ως συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας, να μοριοδοτούνται συγγενείς πρώτου βαθμού σε διαγωνισμούς του Δημοσίου κ.α.

 10. Ο/Η ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ-ΕΦΕΔΡΟΣ λέει:

  Κάποια στιγμή θα πρέπει να αναθεωρηθεί, και η ομάδα μάχης του ΠΖ.
  Αντί να υπάρχει ημιομάδα κίνησης και ημιομάδα υποστήριξης να υπάρχουν δύο ημιομάδες με ίδια δύναμη πυρός.
  θα πρέπει να κάθε ημιομάδα να διαθέτει:
  -ελαφρύ πολυβόλο (νομίζω ότι αυτό θα γίνει με την προμήθεια των minimi, αν και θα υπάρχει το θέμα της διαφοράς διαμετρήματος)
  -βομβιδοβόλο προσαρμοσμένο σε τυφέκιο και να κατργηθεί το παρωχημένο M79
  -τυφέκιο με διόπτρα ελεύθερου σκοπευτή (και σιγαστήρα)
  -οπλοπολυβόλο ή τυφέκιο

  Επίσης θα πρέπει κάθε πεζικάριος να κουβαλάει περισσότερες γεμιστήρες, από αυτές που του δίνει η υπηρεσία σήμερα, ότι υπάρχουν στις εχθρικές υπάρχουν γεμιστήρες των 30 σφαιρών.

  Ετσι κάθε ομάδα θα αυξήσει δραματικά την ισχύ πυρός της χωρίς να αυξήσει τα άτομα που την αποτελούν.
  Μην ξεχνάμε ότι αυτή την στιγμή λιγότερες ομάδες μάχης ΠΖ, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν δραματικά περισσότερες και με μεγαλύτερη ισχύ πυρός εχθρικές !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Επίσης θα πρέπει να δωθεί έμφαση κατά την εκπαίδευση σε αντικείμενα όπως:
  -πυρ και κίνηση/ πυρ και ελιγμός με πραγματικά πυρά
  -βολές από διάφορες θέσεις (πέραν της πρηνηδόν) και με αλλαγή γεμιστήρας
  -κλήση πυρών υποστήριξης (το αντικείμενο αυτό δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζουν μόνο τα στελέχοι)
  -πρώτες βοήθειες μάχης
  -περίπολα

  Tέλος θα πρέπει να δωθεί έμφαση στον ατομικό εξοπλισμό, κυρίως μετην προμήθεια:
  -γιλέκου μάχης
  -αντιβαλιστικού κράνους
  -αντιβαλιστικής θωράκισής
  -αντιβαλιστικών γυαλιών
  -αρβυλών
  -μικρού σακκιδίου μάχης
  -σακκιδίου bergen
  -μαχαιριού μάχης

  Καποια από αυτά λόγω και της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να επιτραπεί να τα προμηθευτούν οι στρατεύσιμοι μέσω των ΚΨΜ (αντί για κρουασάν), αφού θα έχει κάνει μια αξιολόγηση η υπηρεσία για μια τυποποίηση.Πιστεύω ακράδαντα ότι εάν δινόταν η ευκαιρία στους στρατεύσιμους, για αγορά συγχρονού εξοπλισμού θα ανταποκρίνονταν, θα ανέβαινε το ηθικό τους και θα υπήρχε μεγαλυτερη διάθεση για εκπαίδευση.Τέλος ανέξοδα η υπηρεσία θα κάλυπτε δραματικές ανάγκες του σημερινού μαχητή, μέχρι να μπορέσει οικονομικά να ανταποκριθεί η΄ιδια.

  Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και μέσα στην κρίση πολλα μπορούν να γίνουν

 11. Ο/Η Germanos Konstantinos λέει:

  διαβαζω μερες τις προτασεις και μπορω να πω πως πολλες στερούνται επαφης με την πραγματικότητα…..
  Η 11μηνη στρατευση στα 18 οπως ανέφερε ο γράφων το αρθρο ειναι μια καλη ιδεα αλλα απο κει και περα γράφονται πολλα που ειναι μη ρεαλιστικα….
  -Πιστευει κανεις πως θα δωσει ο εφεδρος λεφτα για να αγορασει εξοπλισμο απ το ΚΨΜ?Ακομα και σε αλλη οικονομικη συγκυρία (2009 που υπηρέτησα) δεν παίρναμε αρτανη και καπελα »ζουγκλας» γιατι κραταγαμε τα λεφτα για να τα φαμε στην αδεια σε ποτα κτλ…
  -Δεν μπορουμε να στρατιωτικοποιήσουμε μια κοινωνια…Ειπαμε δυνατη εφεδρια αλλα δε γινετε να παραταμε δουλειες σχολες σπιτια 15 20 μερες καθε χρονο…ουτε το Ισραηλ δε το κανει αυτο!10 μερες ανα 2 χρονια ειναι αρκετες…
  -Φυσικη κατασταση στοιβος μαχης….Βαλε σαν δοιικητης εναν 18χρονο που εχει μεγαλωσει μπροστα στο pc να αναιβει σκοινι και αν πεσει και σπασει κανα σπονδυλο πες αντιο καριερα….Δεν ειναι ολοι οι εφεδροι ικανοι για καλοι στρατιωτες ακομα και αν ειναι ι-1….
  -εξαρτησεις κτλ….συμφωνω πως πρεπει ν αλαξουν (η προταση που εγινε στο σεμινάριο πεζικου στη Χαλκιδα ειναι πολυ καλη)…παρολαυτα μη φτασουμε στο αλλο ακρο και φορτωνουμε σαν γαιδαρο τον πεζικαριο….ειναι κατι παιδακια που θα σκασουν σε 2 λεπτα αν γινει κατι τετοιο…
  -Στο ζητημα των ι εχω γραψει παραπανω τι πρεπει να γινει
  -Οσον αφορα την εφεδρια καλα τα λεμε εμεις εδω φωναξε ομως για μετεκπαίδευση των 25αρι ΚΝιτη να σου κανει τη μοναδα πουτα….

  • Ο/Η Germanos Konstantinos λέει:

   τον 25αρη…

   * ζητώ συγνώμη για κάποια ορθογραφικά ξεφεύγουν απο βιασύνη…

  • Ο/Η strategy λέει:

   – Υπάρχουν άρβυλα με 20€, σκέψου πόσο θα πέσει η τιμή όταν γίνει μαζική προμήθεια από τον ΕΣ. Επειδή και εγώ υπηρέτησα το 2009, δεν μπορείς να φανταστείς τι και πόσα υλικά αγόραζε ο μέσος οπλίτης από το ΚΨΜ στη Μονάδα μου.
   – Στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας οταν κάποιος ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ θα αφιερώνει 2 εβδομάδες (10-12 εργάσιμες) για την εκπαίδευσή του; Αφού θεωρείς αρκετές 10 ημέρες ανά δύο χρόνια, προφανώς και συμφωνείς με μία εβδομάδα το χρόνο, σωστά;
   – Ο στίβος μάχης περιέχει πλήθος εμποδίων, σε πολλούς δεν υπάρχει καν αναρρίχηση σε σχοινί. Oι εκπαιδευτές θα κρίνουν ανά περίπτωση και θα μπορούν να προσαρμόζουν το πρόγραμμα κατάλληλα αλλά δε μπορώ να φανταστώ ότι ένα μαμόθρεφτο που έχει μάθει όλη μέρα να παίζει Call of Duty ή να κόβει βόλτες στο mall, δε θα μπορεί να περάσει με έρπειν κάτω από ένα συρματόπλεγμα! Μικροτραυματισμοί πιθανώς να υπάρξουν αλλά όσο περισσότερο ιδρώσεις στην εκπαίδευση, τόσο λιγότερο αίμα θα χύσεις στο πεδίο της μάχης. Φυσικά μπορούμε να μην κάνουμε τίποτα από όλα αυτά και να επωάσουμε γενιά ριψάσπιδων.
   – Αυτό που ζητώ για κάθε οπλίτη είναι να υπάρχει ένα σύγχρονο κράνος που θα προσαρμόζεται σωστά στο κεφάλι και μια αξιοπρεπής εξάρτηση τύπου γιλέκο που να χωράει 6-10 γεμιστήρες, τίποτα παραπάνω. Ούτε να χάνουμε χρόνο να φτιάχνουμε εξαρτύσεις με χαρτονάκια ούτε να τρέχεις και να σου φεύγουν τα υλικά στο δρόμο. Οπλο-κράνος-εξάρτυση, τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο.
   – Στο ζήτημα των Ικανοτήτων, και όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, το ΥΠΕΘΑ αυστηροποιεί τον υγειονομικό κανονισμό που ισχύει τόσο για τα μόνιμα στελέχη όσο και για τους κληρωτούς, κάνοντας το πλαίσιο πιο αυστηρό.
   – Και πάλι δεν κατάλαβες εδώ ότι ο θεσμός περιλαμβάνει αποκλειστικά Εθελοντές. Εάν ο οποιοσδήποτε θεωρήσει μεταγενέστερα ότι η μετεκπαίδευσή του αντιβαίνει στην …παγκόσμια κομμουνιστική επανάσταση και στην προώθηση της φιλίας μεταξύ των λαών τότε με ένα τηλεφώνημα θα μπορεί να εγκαταλείψει το θεσμό του Εθελοντή Εφέδρου. Εχοντας υπηρετήσει όμως, θα γνωρίζει τι προβλέπει ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας για λιποταξία ή στάση σε καιρό πολέμου, κατάστασης πολιορκίας ή γενικά επιστράτευσης.

   • Ο/Η Germanos Konstantinos λέει:

    -Οσοι θελουν να κανουν κατι εθελοντικα φιλε μου το κανουν και τωρα….το θεμα ειναι η δεξαμενη της εφεδριας να εχει στανταρ ατομα και να μην ειναι αλα καρτ…(αρα να χει άτομα που υποχρεούνται να πανε οπου τους καλέσουν θελουν δε θελουν!) Π.χ ο Γερμανος Κων/νος να ξερει πως σε καποια αποθήκη μοναδας στη Λαρισα υπαρχει στολη κρανος εξαρτηση αρβυλα σακιδιο κτλ με το ονομα του και πως απ τη στιγμη που απολύθηκε θα καλείτε σε περιπτωσεις αναγκης η για μετεκπαίδευση να παει εκει και μονο!
    -Ποιο πανω αν δεις υπαρχουν καποιες αναφορες για κλήση ανα τετραμηνο!Αυτο ειναι που θεωρω υπερβολικο!
    -Φιλε μου δε ξερω που υπηρέτησες αλλα τα μονα που αγοραζε η συντριπτική πλειοψηφία απ το ΚΨΜ ηταν κατι μπλουζακια…ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΑΔΕ κτλ τα οποια μόστραραν σε καμια εξοδο γιατι νομιζαν πως μολις καμια φοιτητρια δει τη μπλουζα θα καυλωσει (ας μου επιτραπει η εκφραση)

 12. Ο/Η andreas λέει:

  Θα πρότεινα θητεία 18 μηνων με τους πρώτους έξι μήνες να είναι αφιερωμενοι στην ατομική τακτικη . προσθήκη κάποιων σημαντικών στοιχείων όπως άοπλη μάχη, μάχη εκ του συστάδην μάχη σε κατοικημένες περιοχές ( αρκεί και το στρατόπεδο δεν χρειαζόμαστε πόλη) ασκήσεις υπεράσπισης/κατάληψης κτιρίων και εκκαθάρισης εσωτερικών χώρων ( σε αυτά μπορεί να γίνει και χρήση paint ball για ρεαλισμό ) ενώ από τις βολές μόνο η πρώτη θα γίνεται πρηνηδόν όπως σήμερα (στην ημέρα για την πρώτη βολή θα γίνεται και η πρώτη νυχτερινή βολή και σε κάθε μία θα γίνεται και βολή ενός γεμιστήρα στην πλήρως αυτόματη για αίσθηση του όπλου) μετά βολή από κάθε θέση και εν κινήσει σε στάθερούς και κινούμενους ατάκτως εμφανιζόμενους στόχους, γνώσεις οπλουργού για το όπλο, γνωση όλων των όπλων της μονάδας και καταδρομικά αντικείμενα πχ βάδισμα φαντάσματος. από ομαδική εκπαίδευση φθάνουμε ως επίπεδο ομάδας πεζικου. εννοείται ότι άδεια κανονική δεν δινεται πριν την πάροδο του εξαμήνου ( ούτε οι άδειες από τον υπουργό που μοιράζονται σε κάτι ορκομωσίες. Ενας αμερικάνος στρατιώτης στο διάστημα της βασικής ρίχνει περίπου 1.000 σφαίρες. δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία να μην το κάνουμε και εμείς. Αγγαρείες, καθαριότητες και λοιπές; επιχειρήσεις π.χ. αντιγόπινκγ πρέπει να στέλνουν την Διοικηση στο στρατοδικείο για παράβαση στρατιωτικού κανονισμού που προβλέπει ότι χρέος τους είναι το αξιόμαχο της μονάδας τους. άλλωστε στον πόλεμο όλοι θα βρωμάνε
  στο δεύτερο εξάμηνο ασκήσεις διμοιρίας λόχου και όλα τα αντικέιμενα που διδάσκονται στην ΣΕΑΠ.
  τρίτο εξάμηνο πρακτική επιχειρησιακή αξιοποιηση (εδώ δίνονται οι τυχόν άγραφες άδεις αιμοδοτικές ακλ.

  • Ο/Η Germanos Konstantinos λέει:

   18 μηνες χωρις αδεια τους πρωτους 6 μηνες….μαλιστα!Εχουμε καταλαβει πως εχουμε να κανουμε με εφηβους στα ντουζενια τους και οχι με τους επαγγελματιες του u.s army?
   Αοπλη μαχη…?Το 2012?Με εναν καλο στρατο απέναντι σου και οχι ανταρτες κτλ που οι μαχες μαζι του θα ναι στο χιλιομετρο ειναι απλος άχρηστη…Οι μαχες στον Εβρο θα θυμιζουν Κουρσκ και οχι Σταλινγκαντ και Γαζα πρεπει να το καταλάβουμε αυτο…

   • Ο/Η andreas λέει:

    ναι 18 μήνες ήταν πριν αρχίσουν να ψηφοθηρούν οι διάφοροι ΥΕΘΑ. χωρίς άδεια το πρώτο εξάμηνο έτσι ήταν όταν υπηρετούσα. αοπλή μάχη γιατί το Κουρσκ θα είναι μόνο η πρώτη φάση, γιατί αυξάνει την αυτοπεποιθηση και γιατί κάποιες στιγμές απλά δεν προλαβαίνεις να αλλαξεις γεμιστήρα. οι βρεττανοί κάνουν λογχομαχία ακόμα και σήμερα δεν σημαίνει όμως ότι θα επιτεθούν με εφ’ όπλου λογχη αλλά μπορούν να το κάνουν. απέναντί μπορεί να είναι ένας καλός στρατός με πολλούς καταδρομείς. αυτοί πλησιάζουν πολύ κοντά! άλλωστε αν τα πράγματα πάνε καλά και κατέχουμε εχθρικό έδαφος μπορεί να υπάρξουν και αντάρτες.
    επίσης στα αρχαία χρόνια η υπεροχή μας στους περσικούς πολέμους ήταν ότι οι οπλίτες όταν σκότωναν τον εχθρό ένιωθαν το αίμα του να κυλά πάνω τους και ανέπνεαν την τελευταία ανάσα του. οι πέρσες με τα τόξα ήρθαν έυκολα σε πανικό επειδή δεν άντεχαν την εμπειρία. και οι Μακεδόνες έχασαν το βασίλειο τους γιατί ενώ ήταν άριστοι σε σχηματισμό ( στην φάλαγγα) είχαν υποτιμήσει την ξιφομαχία με το σκεπτικό ότι κανείς δεν μπορουσε να διασπάσει το τείχος των σαρισσών. όμως το διέσπασαν οι ρωμαίοι.

   • Αγαπητέ φίλε,
    παρακολουθώντας όλα τα σχόλιά σου, από τα οποία προκύπτει μόνο διάθεση άρνησης και αμφισβήτησης των πάντων και καμία πρόταση ή έστω θετικό σχόλιο, υποθέτουμε ότι, κατά τη γνώμη σου, όλα είναι μια χαρά στον ΕΣ και την Εφεδρεία.

    Η ενασχόλησή μας ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ με την εκπαίδευση ως Έφεδροι την τελευταία δεκαετία περίπου, καθώς και η εμπειρία μας από αγώνες εφέδρων στο εξωτερικό, μας έχει πείσει ότι όσα προτείνει ο strategy και οι λοιποί φίλοι είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει στον ΕΣ. Λυπούμεθα, αλλά στερείσαι επαφής με την σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα, όταν λ.χ. θεωρείς άσκοπη την εκπαίδευση στην άοπλη μάχη. Την ώρα που στο σύγχρονο πεδίο μάχης, μία επίλεκτη αερομεταφερόμενη δύναμη, μπορεί να προσβάλλει σταθμούς διοικήσεως ή γραμμές ανεφοδιασμού στα μετόπισθεν που θα επανδρώνονται κυρίως από εφέδρους, στο αντικείμενο αυτό θα έπρεπε να εκπαιδεύονται όλοι από Οπλίτες ΥΠ και ΕΜ μέχρι Γραφείς-Χειριστές Η/Υ. Ένα καλό πρότυπο είναι το δόγμα των αμερικανών Πεζοναυτών, όπου όλοι ανεξαιρέτως περνούν την ίδια βασική εκπαίδευση (με έμφαση στην σκοποβολή «every Marine a rifleman», την ατομική τακτική και την άοπλη μάχη) και μετά μπορεί να γίνουν από Γραφείς έως Πιλότοι.

    Όσον αφορά το σχόλιό σου ότι «Οσοι θελουν να κανουν κατι εθελοντικα φιλε μου το κανουν και τωρα», σαφώς και το κάνουμε και θα συνεχίσουμε, αλλά χωρίς συνεργασία και αξιοποίησή μας από το Στράτευμα, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε στο πλαίσιο μίας ρεαλιστικής εκπαίδευσης π.χ. βολές ή συνεργασία με ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ και ασκήσεις σε επίπεδο Λόχου-Μονάδος κλπ.

    Το ζητούμενο δεν είναι να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τους στρατευσίμους και τους εφέδρους με τα κριτήρια της διεφθαρμένης κοινωνίας που έφτιαξε η προηγούμενη γενιά που χρεοκόπησε οικονομικά, ηθικά, πολιτιστικά και εθνικά τη χώρα, αλλά με βάση την αντικειμενική γεωπολιτική πραγματικότητα και τις διαχρονικές αξίες του ελληνισμού, μία εκ των οποίων είναι ο ΠΟΛΙΤΗΣ-ΟΠΛΙΤΗΣ. Ίσως, η θητεία και η εφεδρεία να γίνει μία ευκαιρία για την αναγέννηση της ελληνικής κοινωνίας με υπεύθυνους, ευσυνείδητους και αλληλέγγυους πολίτες που δεν θα επιθυμούν να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, αλλά θα επιδιώκουν την προσωπική ευδαιμονία μέσα από το κοινό καλό, κατά τον Επιτάφιο του Περικλέους.

    Συναδελφικά,
    Π.ΕΝ.ΕΦ.Υ.Ο.

    • Ο/Η Germanos Konstantinos λέει:

     Ειμαι 22 χρονων πηγα προσφατα στρατιωτης και τωρα ειμαι φοιτητής…Τα ειδα και τ ακουω καθημερινα…οχι αυτα που λεμε μεταξύ μας εδω αλλα αυτα που λεει και ελεγε ο μεσος συνομήλικος μου….Κατα τη διαρκεια της θητειας μου δε νομιζω να εγινε μια ασκηση σωστα λογο του αρνητισμου που επικρατουσε »που μας πανε τωρα?» »καν το οπως να ναι κι αμα του αρεσει του καραβανα εδω με φεραν δεν ηρθα» και λοιπα σχόλια ηταν συνεχοι καλα για απογευματινη δε το συζητώ…ολοι τύχαινε να χτυπαμε ποδια χερια κτλ και αν ποτε τρεχαμε καναμε καμια άσκηση κτλ η μαγικη φραση »αδυναμια εκτελεσης διαταγης….λαχανιασα» και τελος… κοιταζαμε να ξεμεινουμε σε κανα φυλακιο »σκοπια και υπνος» και »ο υπνος μικραινει τη θητεια» δε λεω καν για το κρυφτο και τα αραγματα μεσα στα m-113 »η καλύτερη καβατζα»….Σαν φοιτητής τωρα αυτο που ακουω απο συνομηλίκους μου ειναι σχολια του τυπου »θα παω εξωτερικο κι αντε να με βρουν» »μετα τα 30 δε πληρωνεις και την κανεις?» και κατι τετοια…Δε ξερω τι ειναι καλο για το στρατευμα ξερω ομως πως η κοινωνια λιγα μπορει να δεκτει πλεον…και αν καποτε πηγαινατε 18 και 22 μηνες στρατιωτες ηταν γιατι οι συνθήκες ηταν αλλες…γι αυτο ας προσπαθησουμε να κανουμε τους 9 μηνες ποιο ουσιαστικούς γιατι για αυξηση δε βλεπω κανεναν να το συζηταει…

     • Ο/Η andreas λέει:

      Σωστά μιλάς για τον αρνητισμό! αν ένας φαντάρος υποψιάζεται αγγαρεία ή παρωδία άσκησης έτσι αντιδρά. για να δούμε όμως αν κάνει μια ρεαλιστική άσκηση και νιώσει ότι κάτι έμαθε και δεν αντιμετωπίζεται ως βάρος αλλά σαν στοιχείο ενός μηχανισμού πολλά θα αλλάξουν. συν τω χρόνω βεβαια. Για αν πουμε και μια αλήθεια όλοι γκρινιάζαμε λές και ήταν υποχρέωση να γκρινιάζεις αλλά μέχρι εκεί. το ίδιο ισχύει και για τους συμφοιτητές σου. ωραία τα λένε αλλά θα πάνε κανονικά και θα κάνουν ό,τι διαταχθούν. Λούφα αν το επιτρέπει η διοίκηση ασκήσεις αν το διατάξει. εμεις που υπηρετήσαμε δεν είμαστε υπευθυνοι για το προγραμμα εκπαίδευσης μας ( άλλωστε το τί κάναμε το καταλάβαμε όταν τελειώσαμε και κοιτάξαμε πίσω μετά από χρόνια). αλλά όλα τα παραπάνω είναι ζήτημα αξιωματικού. Ή είναι ηγέτης ( μικρός ή μεγάλος) ή είναι και ο ίδιος λουφαδόρος

 13. Ο/Η ΝΑΙΑΣ λέει:

  @ Προς ολους τους παραπανω αγαπητους φιλους.Παρακολουθω απο την αρχη τα σχολια στην αναρτηση του αγαπητου και φιλοξενου strategy και διαπιστωνω οτι ολοι πραγματι υποβαλλουν ιδεες για την καλλιτερη αναδιαρθωση του Ε.Σ. με γνωμονα την μεγιστη αποδοτικοτητα του και αρα οφελος για την πατριδα.Ωφειλω ομως να σας προσγειωσω στην πραγματικοτητα που ειναι σκληρη και σχεδον αναποφευκτη.Τα τελευταια χρονια η λεξη πατριδα,ενοπλες δυναμεις,εθνος,θρησκεια κλπ αποτελουν κοκκινο πανι και αντικειμενου εργωδους προσπαθειας ωστε να αποτελεσουν μακρινη αναμνηση την οποια μαλιστα καποια ρεπουση στο μελλον θα την διακομωδισει και θα την εξευτελισει.Αγαπητοι φιλοι βλεπετε γυρω σας,στο ονομα του προοδευτισμου,-αλλοιμονο αν αυτος ειναι ο προοδευτισμος των σοβαρων κοινωνιων,- κατεδαφιζονται αξιες που θα επρεπε να ειναι φαροι για την Ελλαδα.Οταν ο Αθανασιος Διακος στο ονομα του ‘καλλιτεχνικου προοδευτισμου’ παρομοιαζεται με κερατα που του βολευει την γυναικα ενα κουρδος προσφυγας,οταν ο Θεοδωρος Κολοκοτρωνης παρουσιαζεται σαν ομοφυλοφυλος και μην πιασω τα θρησκευτικα συμβολα που εχου κατεξευτιλιστει τελειως ενω για τον χαρακτηρισμο του μωαμεθ απο μια 17χρονη εγινε σαλος,οταν ΣΗΜΕΡΑ στο κεντρο κρατησης λαθρομεταναστων εγινε ανταρσια και εβαλαν φωτιες ενω εστειλαν 4 αστυνομικους με σπασμενα κεφαλια απο σιδερολοστους,οταν …. οταν ….οταν…. ,το να μιλαμε για Ενοπλες Δυναμεις και την βελτιστοποιηση τους ειναι σαν να μιλαμε για την ανακαλυψη ζωης στον πλανητη Χ.Δεν θελω να μεταδωσω απογοητευση αλλα αν δεν αλλαξουμε μυαλα και να σκεφτουμε οτι ολοι ειμαστε στον Τιτανικο που αν βουλιαξει θα πνιγουν και αυτοι στα αμπαρια και αυτοι στις σουιτες.
  Υ.Γ. Μην περασει στο μυαλο κανενος περι προτιμησης σε ‘κανενα’ κομμα.

 14. Ο/Η strategy λέει:

  Νομίζω ότι η συζήτηση ξεφεύγει. Σκοπός του παρόντος σημειώματος δεν είναι η αναζήτηση μιας ιδανικής στρατιωτικής θητείας αλλά προτάσεις ρεαλιστικές, με βάση τα πραγματικά δεδομένα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, άμεσα εφαρμόσιμα, από το 2013.

  Πολιτικό επίπεδο: Είναι ουτοπία να αναμένει κάποιος αύξηση της θητείας στους 18 μήνες, όταν ακόμα και μια αύξηση κατά 3 μήνες (λογίζεται πως) εμπεριέχει πολιτικό κόστος για μια κυβέρνηση. Αντίθετα, η αύξηση της διάρκειας της θητείας κατά δύο μήνες είναι απολύτως εφικτή και τυγχάνει ευρύτερης διακομματικής στήριξης.

  Οικονομικό επίπεδο: Ολοι μας θεωρώ ότι συμφωνούμε στην αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης από 8,80€ στα 50€, όπως προτείνει η ΟΝΝΕΔ, αλλά μάλλον ξεχνάμε ότι ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ βρίσκεται στο ναδίρ 20ετίας… Η εντατικοποίηση της φυσικής αγωγής, η εκπαίδευση στη παροχή Α΄Βοηθειών και η καθιέρωση του θεσμού του Εθελοντή Εφέδρου είναι προτάσεις μηδενικού κόστους.

  Κοινωνικό επίπεδο: Η μέση ελληνική οικογένεια αδυνατεί σήμερα να στηρίξει οικονομικά τη στρατιωτική θητεία των παιδιών της. Η κατάταξη στα Κέντρα Εκπαίδευσης βάση εγγύτητας στον τόπο διαμονής και η διαφάνεια στις μεταθέσεις, γι΄αυτούς που πραγματικά τις έχουν ανάγκη και τις δικαιούνται, είναι δύο προτάσεις που επικροτεί το σύνολο της κοινωνίας.

  Η άποψη του φίλου ΝF για «Σχέδιο 18+18 και τίποτα λιγότερο» είναι σεβαστή και καταγράφεται, αλλά μέχρι να υλοποιηθεί σημαίνει ότι οι επόμενες ΕΣΣΟ θα κατατάσσονται και θα υπηρετούν θητεία όπως όλοι τη βιώσαμε…

  Εν κατακλείδι και για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα, η πρόταση για θητεία 11 μήνων στα 18 δεν αποτελεί τον τελικό στόχο, είναι απλώς η αφετηρία…

 15. Ο/Η andreas λέει:

  φίλε strategy το πολιτικό κόστος απλώς αποδεικνύει την έλλειψη σκέψης των πολιτικών διότι οι κάτω των 18 δεν ψηφίζουν, όσοι υπηρετούν θα περάσουν κατά το μεγαλύτερο μέρος την θητεία τους χωρίς να πέσουν σε εκλογές και όσοι έχουν απολυθεί απλά δεν υπολογίζουν την διάρκεια της θητείας για την ψήφο τους ( μεταξύ μας ελάχιστοι διαμορφώνουν άποψη για το τί θα ψηφίσουν με αυτό το κριτήριο. Ως δικηγόρος έχω κάνει πολλές εκλογές και έχω διαμορφώσει άποψη για τα κριτήρια των νέων που έρχονται να ψηφίσουν για πρώτη ή δεύτερη φορά). Στο οικονομικό ας καταργούσαν τελέιως τα 8,8 Ευρω ή τις 980 δρχ στον καιρό μου. στην μονάδα μου δεν πηγαίναμε να τις πάρουμε διότι το θεωρούσαμε κοροϊδία. Και όταν άρχιζαν οι φωνές από το γραφείο προσωπικού στέλναμε έναν και υπέγραφε για όλους και έπαιρνε τα χρηματα όλων (τα κρατούσε). καλύτερα να τα έβαζαν σε εναν λογαριασμό για να αγοράζουν καλά κράνη εξαρτύσεις αλεξίσφαιρα. στον κοινωνικο τομέα ίσως είναι και προτιμότερο ένας στην οικογένεια να τρώει τζάμπα εδώ που φθάσαμε και θα φθάσουμε. Ας πρόσεχαν τί φαγητο φτιάχνουν για να μην τρώει ο κόσμος από ντελίβερι στην πύλη και θα έπεφτε το κόστος ( αλλα έτσι δεν θα περίσσευαν για να πουλήσουν κοτόπουλα μοσχάρι κλπ στα γύρω κρεωπολεία κάποιοι)

 16. Ο/Η Tasos λέει:

  Η θητεια πρεπει να ειναι σε εθελοντικη βαση για ανδρες και γυναικες. οι γυναικες για θεσεις διοικητικης μεριμνας (μαγειρια,σκοπετα,οδηγοι,γραμματειες,αποθηκαριοι) και οι ανδρες για μαχιμες θεσεις (πεζικο,τ/θ,μηχανικο,ε/δ,π/β). Η διαρκεια της για οσους την επιλεγουν πρεπει να ειναι 3 χρονια με δυνατοτητα να την επεκτεινουν για αλλα 3. Τελος οσοι τελειωνουν την θητεια θα μπαινουν σε καθεστως εφεδρου οπλιτη ως τα 50 ετη με εκπαιδευση σε ετησια βαση. Τα χρονια θητειας 3 ή 6 να ειναι συνταξημα και οι εθελοντες να εχουν προτεραιοτητα στην αγορα εργασιας. Επισης οι εθελοντες να λαμβανουν μηνιαια αποζημειωση.

 17. Ο/Η john λέει:

  αντε βρε νουμερα μου θελετε και παραπανω θητεια.ειχαν οι μπαμπαδες σας να πληρωνουν φαινεται καραγκιοζακια.

 18. Ο/Η ΕK λέει:

  Παρακάτω υποβάλω μία πρόταση περαιτέρω εθελοντικής θητείας. Είνα απόσπασμα μίας πιό μακροσκελούς πρότασης αλλά νομίζω ότι τα παρακάτω σχόλια περιλαμβάνουν την βασική ιδέα.

  Την προηγούμενη δεκαετία το 40% των κληρωτών δεν υπηρέτησε ποτέ την θητεία του
  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_14/08/2005_153317
  H υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας έχει ουσιαστικά ακυρωθεί μέσω μίας επιλεκτικής εφαρμογής νόμων από την εκτελεστική εξουσία και την οργανωμένη αποδυνάμωση του στρατεύματος από την νομοθετική εξουσία. Επιπλέον, τα πρότυπα που διαχέονται στους νέους τα τελευταία τεσσαράκοντα έτη τους ωθούν στην αποφυγή εκπλήρωσης αυτής της ιερής υποχρέωσης με κάθε δυνατό μέσον.

  Χρειάζεται λοιπόν με κάποιο τρόπο η δημιουργία θετικών προτύπων ώστε να αντιστραφεί η αποφυγή της θητείας από τους νέους, πχ. να τους εμφυσήσουμε την αρχή του ότι η θητεία στις ένοπλες δυνάμεις δεν είναι βάρος αλλά τιμή και χρέος ιερό. Αυτό θα ήταν εύκολο να επιτευχθεί με τον παραδειγματικό τρόπο με τον οποίο εμείς που έχουμε ήδη υπηρετήσει, ζούμε την ζωή μας και θέτουμε εαυτόν εις διάθεσιν της Πατρίδος να μας αναθέσει τα καθήκοντα που Εκείνη ορίζει. Αλλά κυρίως χρειάζεται μία άμεση ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων με προσωπικό το οποίο να είναι έμπειρο και να διατείθεται θετικά προς το στράτευμα και την Δημοκρατία που αυτό υπηρετεί. Ας μήν ξεχνάμε ότι η ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων ισοδυναμεί με μία άμεση ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ικανότητας οιασδήποτε πολιτικής ηγεσίας.

  Ακολουθώντας το παραπάνω σκεπτικό θα έπρεπε λοιπόν,
  εμείς οι έφεδροι οπλίτες που έχουμε επιτυχώς υπηρετήσει την στρατιωτική μας θητεία στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και έχουμε προοδεύσει στην ιδιωτική μας ζωή να καλέσουμε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί μία νέα περαιτέρω εθελοντική θητεία, δειάρκειας από έξι μηνες έως τρία έτη. Αυτή η εθελοντική θητεία μπορεί να συμπεριλάβει εκτός από εκείνους που ήδη έχουν υπηρετήσει και απολυθεί από την πρώτη θητεία τους, και γυναίκες οι οποίες μέσω αυτού του θεσμού θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στο στράτευμα τις δικές τους δεξιότητες. Οπως και στην περίπτωση της πρώτης μας θητείας, η παρούσα προτεινόμενη θητεία να λαμβάνει χώρα αμισθί, με μονη παροχή αυτήν της ενδύσεως, ενδιαιτήσεως και σίτισης. Οπως στη πρώτη θητεία μας, έτσι και στην προτεινομενη, η Πατρίδα να μπορεί να μας στείλει όπου Εκείνη ορίσει και να μας αναθέσει όποια καθήκοντα Εκείνη θεωρεί αναγκαία. Μπορεί βέβαια να λάβει υπ όψιν Της τις δεξιότητες που έχουμε τελειοποιήσει στην ιδιωτική μας ζωή (π.χ. ναυτικοί, ιατροί, δικηγόροι, ιερείς, δάσκαλοι, τεχνίτες κτλ.)

Υποβολή Σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s